Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

1

Flora van Gaalen

Comments (1)

Oproep NTR TV "De Klas van '81"

Beste Flora,

Op dit moment zijn wij druk bezig met het tweede seizoen van het Tv programma 'De Klas van '81' voor de NTR. In dit programma gaan (oud)leraren op bezoek bij leerlingen van vroeger en wordt er teruggeblikt op de verwachtingen/sfeer van toen en in hoeverre die zijn waargemaakt. Hierbij zijn we op zoek naar interessante, unieke en ontroerende verhalen.

Klopt het dat u op de Anne Frank-school in Amsterdam heeft gezeten? Zo ja, ben ik zeer geinteresseerd in hoe je deze tijd hebt ervaren. We hebben contact gehad met uw oud-leraar Femmy Lieben, die dit als een leuke en bewogen tijd heeft ervaren. Wat zijn uw herinneringen aan deze tijd en hoe is het sinds die tijd vergaan? Is het mogelijk dat ik u hier over opbel? Zo ja, wanneer en op welk nummer?
Op http://www.uitzendinggemist.nl/programmas/8362-de-klas-van-81 is de eerste serie te zien. Alle deelnemers uit dit seizoen hebben er zeer positieve herinneringen aan overgehouden. Sheila Duysker heeft een hechte band gekregen met de familie van haar oud-leerling. Martin Weij is dankzij het programma tot nieuwe inzichten gekomen. "Het was één groot feest!", verklaart John Vergeest. Alle drie zijn telefonisch bereikbaar voor vragen en het delen van ervaringen, Sheila (06-24941842) , Martin (06-31005556) en John (06-51291035) .
Bij voorbaat dank!
Met vriendelijke groet,

Vincent Vernel
035-6728181
vincent@networks.nl

,
24 Sep 2013,11:05
Comments (1)

Contact information
Floravan GaalenFlora van Gaalen

Floravan Gaalen