Collage Europa

uitbreiding EU

23 Oct 2004
2 Jan 2005
  • NAi
  • Museumpark 25, Rotterdam

Tentoonstelling over de geschiedenis en actuele ontwikkelingen in de architectuur en stedenbouw in Oost en Midden Europa

De aandacht gaat vooral uit naar de nieuwe lidstaten van de EU, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Slowakije, Slovenie en Tsjechie, zonder daarbij op voorhand ontwikkelingen in andere landen in de regio uit te sluiten.

Collage Europa richt zich met name op de omgang met historisch cultureel erfgoed en de oplossingen voor de transformaties van naoorlogse woonwijken.

Naast de tentoonstelling worden ook symposia, lezingen, boekpresentaties en een filmprogramma georganiseerd.