lecture:

COP TALK

Een lezing door Chris Evans

24 Mar 2005

De Britse kunstenaar Chris Evans gaf in Casco een lezing over zijn nieuwe project ‘RECRUITING!’ en lichtte dit toe in de context van zijn verdere artistieke praktijk.

Enlarge

COP TALK at -

In ‘RECRUITING’ wordt de nationale politiemacht door Chris Evans uitgenodigd om een serie rekruteringspresentaties te geven op verschillende kunstacademies in Nederland. Vaak wordt de politie beschouwd als de antithese van creativiteit, kunst, vrijheid van expressie enzovoorts. Toch maakt zij deel uit van een symbiose waarin creatie en dwang onlosmakelijk verbonden zijn. Dit varieert van de botsing tussen de esthetische ambities van de avant-garde met de politieke ambities van totalitaire staten tot de discrete methoden van bevestiging en legitimering in kunstinstellingen.

Een land heeft pas een effectieve politiemacht als die de demografie van de maatschappij weerspiegelt, maar kunstenaars zijn, wellicht onvermijdelijk, ondervertegenwoordigd in het uitoefenen van toezicht door de staat. ‘RECRUITING’ is een poging om die situatie aan de orde te stellen. Relatief weinig kunststudenten vervolgen bovendien een carrière die verband houdt met hun studie. Het rekruteringsgesprek moet de nadruk leggen op alternatieve carrière mogelijkheden, uitgaande van het voordeel van een niet-beroepsmatige studie en de manier waarop die de creativiteit, gedachtevorming, kwaliteit en waarde in de sectoren van dienstverlening en bestuur zou kunnen verrijken.

In het werk van Chris Evans (1967) staat de introductie van nieuwe modellen van uitwisseling tussen kunstenaar en politieke instituties of het bedrijfsleven centraal. Dit proces is geïnspireerd door Michael Baxandalls’ stelling dat een kunstwerk ‘het onderpand van een maatschappelijke relatie’ is. De projecten van Evans ontwikkelen zich middels een netwerk van samenwerkingsverbanden tussen instituten, bedrijven en collega-kunstenaars en nemen allerlei verschillende vormen aan: van bronzen sculptuur, etsen in oplage, drukwerk en geluidsopnamen. Andere ‘werken’ bestaan helemaal niet in de conventionele zin en zijn simpelweg structuren, verbanden tussen groepen mensen of ideeën die in de wereld worden achtergelaten tot iemand ze vindt en gebruikt.
Tot zijn recente projecten behoort ‘Radical Loyalty’, dat zich bezighoudt met het aanleggen van een beeldenpark op een klein stuk land in de industriestad Järkavandi in Estland. De beelden werden voorgesteld door een groep managers van internationale bedrijven, die door Evans gevraagd waren om hun individuele gevoelens met betrekking tot loyaliteit uit te drukken. Hun ideeën werden vervolgens door Evans gevisualiseerd in een serie prints, en zullen als hulpmiddel dienen voor een collectief van Estlandse kunstenaars die werden gemobiliseerd om het park vorm te geven.

Chris Evans verbleef het afgelopen jaar in de SAC (Scottish Art Council) studio in Amsterdam.

Toegang gratis, reserveren aanbevolen: 030-2319995

www.chrisevans.info

C A S C O .
P R O J E C T S . I S S U E S . S A L O N . P R E S E N T A T I O N S

for information go to www.cascoprojects.org

if you want to visit them:
Oudegracht 366
3511 PP Utrecht
the Netherlands
phone & fax: +31(0)30 2319995
casco@cascoprojects.org
office hours: tue - fri 10 am - 6 pm