Rolling 6 & Singelstemmen

Performances van Toine Horvers en Myriam van Imschoot

5 Aug 2012
11 Aug 2012

Toine Horvers is performancekunstenaar. Zijn werk gaat over ruimte en tijd en heeft vaak een sterke relatie met architectuur. Horvers’ werken voltrekken zich meestal over langere periodes en laten zich daardoor volgens zijn zeggen het beste omschrijven als ‘performatieve installaties’. Sinds een jaar werkt Horvers soms samen met schrijver en performancekunstenaar Myriam van Imschoot. Zij woont in Brussel en werkt rond vooral fysieke vormen van communicatie over langere afstanden.

Enlarge

Myriam Van Imschoot & Toine Horvers @ Festival Vozes de Magaio. -

De Luchtsingel als inspiratie

De samenwerking is gebaseerd op hun beider fascinatie voor tekst en taal, en vooral voor de stem als sprekende of roepende vormgever en overbrugger van ruimte en tijd. De situering en beweging van de Luchtsingel vormde voor hen een interessante uitdaging om hun ideeën over zowel ruimte en tijd als spel en ritueel te toetsen.

Rolling 6

Geluidssculptuur van Toine Horvers met medewerking van 16 drummers

Op de uitnodiging voor een performance op of rond de Luchtsingel, reageerde Horvers door terug te grijpen op zijn vroegere projecten met het geluid van roffelende snaartrommels. “Misschien is het door de ervaring van de drumband uit het dorp van mijn jeugd, dat het roffelen, als tijdelijk beeld van menselijke energie, jarenlang een rol gespeeld heeft in mijn bewegings/geluidssculpturen. De Luchtsingel met de verschillende ruimtelijke en akoestische ervaringsgebieden biedt een interessante gelegenheid om dat energieke medium hier opnieuw te toetsen.”

Programma Rolling 6

Om 12.00 start vanaf de kant van Rotterdam Centraal én vanaf kant van de Hofbogen op de Luchtsingel een groepje van 4 drummers die gelijkmatig roffelen op snaartrommels. Iedere minuut verplaatsen beide groepjes zich één meter dichter naar elkaar toe. Volgens dat systeem verschuift het ononderbroken trommelgeluid in 12 uren over het 720 meter lange traject.
Om 18.00 uur kruisen de groepen elkaar op het midden van de lijn in de buurt van de Biergarten, waarna ze verder trekken om om 24.00 weer te eindigen bij de Hofbogen en het Centraal Station.

Bij dit proces - dat verloopt in een systeem van afwisseling - zijn 16 drummers van verschillende herkomst betrokken, waarbij het grootste deel zal worden ingevuld door trommelaars van verschillende Antilliaanse Brass Bands, dankzij de enthousiaste medewerking van IKVR Brass Band Schooldocent Jason Steba.

Singelstemmen

Geluidssculptuur van Toine Horvers en Myriam van Imschoot met medewerking van vrijwillige stemperformers

Na de ervaringen van Horvers en van Imschoot met het gebruik van de stem in een weids berglandschap in Portugal (2011) ontstond bij de uitnodiging voor de Luchtsingel een onbedwingbare nieuwsgierigheid naar de overbruggende werking van de stem in de stedelijke ruimte. Het traject van de Luchtsingel van het station naar de Hofbogen – dat alleen als gele lijn al een sterke ervaring van beweging en tijd creëert – daagde hen uit tot het ontwikkelen van een structuur van vocale signalen die de lijn na verloop van tijd doet opgloeien door de klinkende aanwezigheid van mensen.

In een beweging die bepaald wordt door het gooien van dobbelstenen, verplaatsen de performers zich over het traject van de Luchtsingel. Op de plaatsen waar zij belanden roepen zij met luide stem de ruimtelijke coördinaten van dat punt. Dit proces gaat door tot iedere performer één van beide uiteinden van het traject bereikt heeft.

Informatie

Test Site Rotterdam, Luchtsingel, Schiekade 189
Zondag 5 augustus: Rolling 6 van 12.00 tot circa 24.00 uur
Zaterdag 11 augustus: Singelstemmen van 12.00 tot circa 18.00 uur
Voor meer informatie kijk op Sculpture International Rotterdam.