Jimmy Wales over ‘Wikipedia and Governance’

Lezing van oprichter Wikipedia ihkv Erasmusprijs 2015

25 Nov 2015

Jimmy Wales is medeoprichter van Wikipedia, het internet platform dat dit jaar de Erasmusprijs toegekend heeft gekregen. Wikipedia is een van de weinige initiatieven waarin het revolutionaire ideaal van de vrije uitwisseling van kennis tot op de dag van vandaag bewaarheid is geworden, en behouden is gebleven.

Enlarge

Jimmy_Wales_July_2010_web -

Alle inhoudelijke pagina’s van Wikipedia kunnen door iedere willekeurige bezoeker bewerkt worden. Het grote voordeel daarvan is dat Wikipedia zeer snel bijgewerkt is, zeker daar waar het actuele informatie betreft. Kenmerkend is bovendien dat de inhoud grotendeels rechtenvrij is en iedereen vrij is om de tekst, beeld en andere media te verspreiden en/of te wijzigen en niemand de toegang tot de inhoud kan worden onthouden. De naam, website en de servers waarop deze draait zijn eigendom van de stichting Wikimedia Foundation, die ongeveer honderdvijftig betaalde medewerkers heeft en bijna uitsluitend leeft van donaties.

Jimmy Wales studeerde economie aan de Auburn University en de University of Alabama. Hij werd toegelaten tot het promotietraject op Indiana University, maar besloot in Chicago te gaan werken als optiehandelaar. In 1998 verhuisde hij naar Californië, waar hij een internetbedrijf begon: het zoekportal Bomis. Samen met filosoof Larry Sanger richtte hij in 2001 Wikipedia op, en droeg in 2003 zijn rechten op de naam, de website zelf en de servers waarop deze draaide over aan de Wikimedia Foundation. Wales ontving in 2011 de Zwitserse Gottlieb-Duttweilerprijs en in 2013 werd hij opgenomen in de Internet Hall of Fame. Jimmy Wales heeft een eredoctoraat aan de Universiteit Maastricht.

Koning Willem Alexander reikt namens de Stichting Praemium Erasmianum later dezelfde dag de Erasmusprijs 2015 aan Wikipedia uit. De prijs ten bedrage van €150.000 wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instituut die een belangrijke bijdrage heeft geleverd op cultureel, sociaal of sociaal wetenschappelijk gebied. Eerdere prijswinnaars die ooit in Paradiso optraden zijn filosoof Daniel Dennett, de Amerikaanse historicus William McNeill, essayist Ian Buruma en de Argentijnse componist Mauricio Kagel.

Moderator is Ruben Maes, veelgevraagd dagvoorzitter en gespreksleider van debatten en expertmeetings, altijd met een link naar het publieke domein.

De lezing is een co-productie met de Stichting Praemium Erasmianum www.erasmusprijs.org