Pitch voorstel voor Komjeook? 2 josien pieterse, Rineke Kraaij,

Debatcentraal

Website voor het publieke debat door de Vereniging van Nederlandse Debatcentra (VND)

De VND is een in 2003 opgericht platform van debatcentra en debatpodia in Nederland. Onderdeel van deze vereniging zijn o.a. Felix Meritis en De Rode Hoed in Amsterdam; RRKC/De Unie, LOKAAL en Arminius in Rotterdam; TUMULT in Utrecht; Waag en DwarsDiep in Groningen en LUX in Nijmegen. De vereniging streeft naar onderlinge samenwerking in programmering, gezamenlijke expertise opbouwen en profilering naar buiten toe, vernieuwing in debat en debatvormen en verder fondsenwerving, professionalisering en kwaliteitsbevordering. De VND wil een digitaal podium bieden voor het publieke debat in Nederland.

De VND wil een digitaal podium bieden voor het publieke debat in Nederland.

Door middel van een website wil de VND het publieke debat verder democratiseren. De website moet en verzamelplaats worden waar informatie die ontstaat voorafgaand, tijdens en na publieke debatten terug te vinden is, maar waar ook nieuwe informatie en nieuwe discussies ontstaan. Waar het debat ook online gevoerd kan worden. Omdat het publieke debat zich qua tempo bevindt tussen de snelle journalistiek en de trage wetenschap is het een plek voor reflectie voor betrokken burgers. Op de website worden verschillende dossiers opgebouwd over diverse maatschappelijke issues. Deze dossiers worden voortdurend gevoed door informatie van de verschillende programmamekers van de debatcentra. Op dit moment is er ongelofelijk veel kennis en informatie bij de verschillende medewerkers van debatcentra aanwezig die nu nog nergens gebundeld wordt.
Kortom we willen met deze site kennis ontsluiten, maatschappelijke betrokkenheid vergroten en een centrale plek op internet creeren voor het publieke debat in Nederland.

Maatschappelijk betrokken burgers. Mensen die geinteresseerd zijn in wat er in de samenleving gebeurt. Dit kunnen mensen zijn van alle leeftijden en met elk opleidingsniveau. Waar het om gaat is dat wij ons richten op nieuwsgierige burgers met interesse voor de samenleving.

Op dit moment bestaat er geen digitale verzamelplaats voor het publieke debat in Nederland. De verchillende debatcentra hebben allen eigen websites, maar de VND denkt dat het goed is dat er een plek is waar alle informatie samenkomt waar discussies gevoerd kunnen worden. We denken gebruik te kunnen maken van nieuwe communicatievormen die op internet ontstaan zijn zoals bijvoorbeeld logs, reacties, twitterachtige vormen en communities. Er ligt een uitdaging in het samenbrengen van die enorme hoeveelheid aan informatie die continu ontstaat bij verschillende debatcentra en die te verzamelen en aantrekkelijk te ontsluiten.

Zonder web2.0 zou het onmogelijk zijn om een dergelijke site te kunnen maken.

Verder en dieper nadenken hoe vorm te geven aan onze ambities. Hoe de vertaalslag te maken naar een projectplan voor een site die ook werkelijk levendig en drukbezocht gaat worden zodat de voortdurende discussie en gedachtenstroom ook werkelijk zal plaatsvinden. Ook willen we dieper doordenken op welke manier je de rijke informatieschat die nu verborgen ligt bij de verschillende medewerkers van de debatcentra zo creatief en aantrekkelijk mogelijk kunt onsluiten.

Documents