4.1 Aanvullende Huisregels werknemers programma

Hoe we werken & Vakantie, vrije dagen, verlof & ziek melden

Inhoud:
4.1 Huisregels werknemers
4.1.1. Werktijden
4.1.2. Vakantiedagen
4.1.3. Huisregels gebruik kantoor
4.1.4. Lunch en lunchpauze
4.1.5. Correspondentie
4.1.6. Agendabeheer 
4.1.7. Overwerken
4.1.8. Ziek melden

Huisregels werknemers

4.1.1. Werktijden

De reguliere kantoortijden bij Mediamatic zijn van 09.30 tot 18.00. Een werkdag bij Mediamatic bestaat uit 8 uur. Je hebt een ‘verplichte’ pauze van 30 minuten. Deze valt buiten je werktijd en telt dus niet mee binnen de 8-urige werkdag. 

4.1.2. Vakantiedagen

Als je fulltime werkt, heb je recht op 20 vakantiedagen per jaar. Wanneer je niet fulltime werkt kun je de volgende berekening toepassen om uit te rekenen hoeveel vrije dagen je krijgt: het aantal dagen in de week dat je werkt x 4 = aantal vrije dagen per jaar.

We vinden het belangrijk dat je op tijd vakantie neemt, vakantie is belangrijk voor je gezondheid. Al je vakantiedagen vervallen in principe bij het aflopen van je contract. Bij verlenging van het contract is in overleg mogelijk deze vakantiedagen mee te nemen. Stagiairs krijgen officieel geen vrije dagen. Het is echter geen probleem om een dag vrij te krijgen voor examens, school of andere belangrijke zaken. Worden er vrije dagen opgenomen dan worden deze toegevoegd aan de lengte van de stage.

4.1.3. Huisregels gebruik kantoor

Houd je bureau opgeruimd, gooi lege dozen en oud papier weg, zorg dat de keuken netjes is, zet vieze glazen e.d. in de afwasmachine, leg spullen terug waar ze horen, haal een doekje over de tafel nadat je er hebt gegeten etc. Samen zorgen we er zo voor dat onze ruimtes opgeruimd, netjes en schoon blijven.:-) 

4.1.4. Lunch en lunchpauze

Je hebt dagelijks een half uur lunchpauze. De lunch is gratis en wordt van ma-do, tenzij anders gecommuniceerd, verzorgd door een stagiair via een rooster. Op vrijdag wordt er geen lunch verzorgd, dus neem dan je eigen eten mee; die dag wordt er dan ook geen gebruik gemaakt van de restaurant of de keuken. 

4.1.5. Correspondentie

Je Mediamatic mail is zakelijke correspondentie van de organisatie en moet bewaard worden, zodat collega’s ten alle tijde je correspondentie kunnen raadplegen. E-mails worden dus niet ge-delete. Je Mediamatic mail is openbaar. Gebruik voor privé mails nooit je Mediamatic account. Als je op je Mediamatic account privé mail ontvangt, wis die dan zodat je privacy beschermd blijft.

4.1.6. Agendabeheer 

Iedereen is verantwoordelijk voor de eigen agenda. Ben je niet aanwezig of wil je niet dat er afspraken worden ingepland, zet dan je out of office aan. Heb je een vergadering, maar kun je niet, geef dit door aan de organisator. Organisatiebrede vergaderingen worden ingepland door de regiehouders.

4.1.7. Overwerken

Overuren kun je op maandag tussen 10:00 en 12:00 doorgeven door een mail te sturen naar werk@mediamatic.nl. Noem daarin de reden voor de overuren, de hoeveelheid (in uren niet in dagen) en de datum (of data) waarop de overuren gemaakt zijn. De leidinggevenden kunnen opdracht geven tot overwerken. Ook kun je uit jezelf overwerken, daarvoor moet je echter vooraf toestemming vragen. Overuren kunnen alleen gecompenseerd worden als dit van tevoren is besproken met je leidinggevende.

4.1.8. Ziek melden

Ben je ziek en kun je niet werken? Mail dan het bestuur en de Office Manager via werk@mediamatic.nl en geef aan dat je ziek bent en hoe lang je verwacht afwezig te zijn. Stuur tevens een mailtje naar iedereen (staf@mediamatic.nl) om te melden dat je die dag afwezig zult zijn. Check verder je agenda of er afspraken verzet moeten worden en/ of dingen mis kunnen gaan en neem contact op met de juiste collega en/of de Office Manager om dit te regelen. Ben je niet in staat zelf afspraken te annuleren of verzetten, laat dit dan aan de Office Manager weten. Ben je weer beter? Laat het dan voordat je weer start weten, dit kan per mail naar werk@mediamatic.nl. Wanneer je tijdens je vakantie ziek wordt (geldend voor personeel in vaste dienst), meld dit dan aan Mediamatic. Deze dagen zullen dan niet als vrije dagen worden beschouwd maar als ziektedagen. Je wordt dan aangemeld bij Arboned en wordt voor 1 dag (een wachtdag) niet uitbetaald, de rest van de ziektedagen krijg je 70% uitbetaald.