7. Werkwijze projecten programma

Inhoud
7.1 Programma en besluitvorming
7.2 Evaluatie
7.3 Overzicht projectflow

7.1 programma en besluitvorming

De basis voor de projecten binnen Mediamatic zijn het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan en de bijbehorende begrotingen. De projecten volgen de volgende projectflow: projectidee, projectvoorstel en projectplan. De directeur-bestuurders houden, vanuit hun primaire verantwoordelijkheid, het overzicht of de projecten binnen de (meer)jaren doelstellingen van de organisatie passen. 

De projectideeën en projectvoorstellen worden besproken in het programma-overleg, besluiten over projectplannen en de definitieve doorgang worden in het wekelijkse bestuursoverleg genomen. 

7.2 evaluatie

Projecten worden na uitvoering geëvalueerd en de learnings worden gedeeld in het programmaoverleg. Documentatie wordt opgeslagen op de server (kantoor/programma).

7.3 overzicht projectflow

Verantwoordelijke medewerker/ projectleider

Verantwoordelijke medewerker/

projectleider

Verantwoordelijke medewerker/ 

projectleider

Verantwoordelijke medewerker/ 

projectleider

Idee 

Idee 

Idee 

Idee 

Beleidsterrein

Beleidsterrein

Beleidsterrein

Beleidsterrein

Doelen

Doelen

Doelen

Doelen

Timing

Timing

Timing

Timing

Budget indicatie

Budget indicatie

Budget indicatie

Budget indicatie

 

Projectteam 

Projectteam 

Projectteam 

 

Communicatie 

Communicatie 

Communicatie 

   

Begroting

Begroting

     

Learnings