Anne Hofstra

4. Huisregels werknemers algemeen

Inhoud:
4.0 Hoe we werken
4.0.1 Proeftijd
4.0.2 Beoordelingscyclus en Evaluatiegesprek 
4.0.3 Opslaan Mediamatic documenten
4.0.4 Salaris
4.0.5 Representatie kantoor
4.0.6 Vertrekken bij Mediamatic
4.0.7 Vakantie en vrije dagen
4.0.8 Verlof / Bijzonder verlof

4.0 Hoe we werken

4.0.1 Proeftijd

Voor nieuwe medewerkers geldt dat aan het einde van de eerste maand een proeftijdgesprek plaatsvindt, dit kan op initiatief van de leidinggevende(n), of op initiatief van de werknemer ingepland worden in overleg met de Office Manager. 

4.0.2 Beoordelingscyclus en Evaluatiegesprek 

De beoordelings- en functioneringscyclus bij Mediamatic houdt in dat je 1 keer per jaar een functioneringsgesprek hebt en 1 keer per jaar een beoordelingsgesprek. De gesprekken worden gevoerd door de leidinggevende. 

Twee maanden voor de einddatum van je contract krijg je een evaluatiegesprek van een half uur. Wanneer je een jaarcontract of contract voor onbepaalde tijd hebt, vindt er ook een halfjaar gesprek (voortgangsgesprek) plaats, ook van een half uur. De gesprekken worden door de Office Manager voor je ingepland, via Google Calendar krijg je van hem/haar een uitnodiging.

4.0.3 Opslaan Mediamatic documenten

Alle belangrijke documenten die je maakt voor Mediamatic moeten op de Fileserver worden opgeslagen. Binnen Mediamatic zit iedereen aangesloten op dezelfde fileserver, een netwerk met als doel te voorzien in 1 locatie waar alle files (documenten, afbeeldingen, ,templates etc.) opgeslagen en gedeeld kunnen worden en waartoe alle workstations toegang hebben.

4.0.4 Salaris

Vaste medewerkers krijgen rond de 22ste van de maand hun salaris gestort. Je krijgt een mail van Employes wanneer de loonstrook beschikbaar is in je profiel, daar kan je deze dan downloaden. De Horeca salarissen en stage vergoedingen worden rond de 3e van de maand uitgekeerd.

4.0.5 Representatie kantoor 

Het kantoor en de keuken dienen er te allen tijde representatief uit te zien en dat is ieders verantwoordelijkheid. 

4.0.6 Vertrekken bij Mediamatic

Ga je uit dienst bij Mediamatic: Zorg er dan voor dat je alles netjes en overzichtelijk achterlaat. De laatste termijn salarisbetaling wordt pas gedaan als je al je verplichtingen naar Mediamatic bent nagekomen en als dit gecontroleerd is. 

4.0.7 Vakantie en vrije dagen

Wanneer je een vakantie wilt boeken of vrije dagen op wil nemen, kan je dit aanvragen via Employes. Hier kan je een verlofaanvraag doen Doe dit minimaal vier weken van tevoren. Afhankelijk van het werk dat moet gebeuren kan je aanvraag om je vrije dagen op te nemen geweigerd worden. De vrije dagen worden bijgehouden in Employes, en de opbouw is te vinden op de loonstrook.

4.0.8 Verlof / Bijzonder verlof

Wanneer je naar de dokter/tandarts moet - dingen die niet buiten werktijd gedaan kunnen worden - valt dit onder verlof. Verlof houdt in dat je 100% wordt doorbetaald. Mocht dit echter een hele werkdag in beslag nemen dan moet het in overleg met het bestuur. Voor parttimers geldt dat ze moeten proberen om dit soort afspraken buiten werktijd te doen. Als het echt niet anders kan, kan het i.o.m. je leidinggevende ook binnen werktijd. Voor bepaalde omstandigheden geldt bijzonder verlof, zoals een begrafenis, zwangerschap, je trouwerij etc. Hierbij volgen we de wet, zie voor meer informatie www.rijksoverheid.nl. Geef vooraf de Office Manager door wanneer je naar een doktersafspraak of begrafenis moet en zet het in je Google Calendar.