Promotie beeld voor Neo Futurist Dinner 14: The Sin Eaters

Deze beelden kunnen gebruikt worden voor persdoeleinden onder vermelding van Mediamatic en de auteur. De credits staan in de beschrijving van het beeld. 

Enlarge

Promo Neo Futurist Dinner 14 - The Sin Eaters Vierkant promotie beeld voor het 14e Neo Futurist Dinner: The Sin Eaters.  Foto Credit: Caroline Aravicius Caroline Aravicius

Enlarge

Promo Neo Futurist Dinner 14 - The Sin Eaters Vierkant promotie beeld voor het 14e Neo Futurist Dinner: The Sin Eaters.  Foto Credit: Nolwenn Le Flanchec Caroline Aravicius

Enlarge

Promo Neo Futurist Dinner 14 - The Sin Eaters Vierkant promotie beeld voor het 14e Neo Futurist Dinner: The Sin Eaters.  Foto Credit: Nolwenn Le Flanchec

Enlarge

The Sin Eaters - Promotie beeld voor het 14e Neo Futurist Dinner: The Sin Eaters, met Alice Héron en Martin Butler.  Foto credits:  Nolwenn Leflanchec

Enlarge

The Sin Eaters - Vierkant promotie beeld voor Mediamatics 14e Neo Futurist Dinner: The Sin Eaters, met Alice Héron en Martin Butler.  Foto credits:  Nolwenn le Flanchec

Enlarge

The Sin Eaters - Promotie beeld voor het 14e Neo Futurist Dinner: The Sin Eaters, met Alice Héron en Martin Butler.  Foto credits:  Nolwenn Leflanchec

Enlarge

Menu The Sin Eaters - Neo Futurist dinner 14 - with Martin Butler and Alice Heron Caroline Aravicius

Enlarge

Edible Sadness - Testing the Sin Eaters Dinner Neo Futurist dinner 14 - with Martin Butler and Alice Heron Photo credit: Caroline Aravicius Caroline Aravicius

Enlarge

Sin dinner - Neo Futurist dinner 14 - with Martin Butler and Alice Heron Caroline Aravicius

Enlarge

Sin dinner - Neo Futurist dinner 14 - with Martin Butler and Alice Heron Caroline Aravicius

Enlarge

Testing The Sin Eaters - Sensorial course that reflects the sin LUST. Photo taken during the test dinner for 'The Sin Eaters' - with Martin Butler and Alice Heron. Photo credit: Caroline Aravicius Caroline Aravicius

Enlarge

Amuse of The Sin Eaters Dinner - Staff handing out the amuse of the Sin Eating Dinner. Photo was taken during the test dinner for 'The Sin Eaters' - with   Martin Butler   and   Alice Heron. Photo credit: Caroline Aravicius Caroline Aravicius

Enlarge

Sin dinner - Neo Futurist dinner 14 - with Martin Butler and Alice Heron Caroline Aravicius