Lecture:

Slipping through the Web

Mediamatic Lezing door Paul N. Edwards

1 Dec 2003
1 Dec 2003

Op deze avond gaf Paul N. Edwards een lezing onder de titel 'Slipping through the Web: Computers and U.S. Global Power from the Cold War to September 11, 2001'.

Enlarge

The Closed World book cover - written by Paul N. Edwards

Tijdens de Koude Oorlog ondernam het Amerikaanse leger grootse, geldverslindende inspanningen om nucleaire waarschuwingssystemen te computeriseren. Paul N. Edwards verbindt in zijn lezing die ontwikkelingen met de megalomane veiligheidsvoorstellen die na 11 september zijn gedaan door de Amerikaanse overheid. Edwards, die op het ogenblik de omgang met de technische infrastructuur van het voormalige apartheidsregime en het huidige ANC -bewind in Zuid-Afrika bestudeert, zal zijn visie kracht bijzetten met een rijkdom aan beelden. Machines zijn voor hem nooit alleen maar technische apparaten, maar ook altijd culturele metaforen.

Paul N. Edwards is de schrijver van The Closed World: Computers and the Politics of Discourse in Cold War America, een fascinerend boek waarin op grond van een duizelingwekkende hoeveelheid research wordt beschreven hoe de wapenwedloop tussen Amerika en de Sovjetunie de inrichting en het functioneren van de computer heeft bepaald zoals wij die nu nog gebruiken. The Closed World is door Howard Rheingold zonder al te veel overdrijving omschreven als one of the most important books of the 20th century.

De avond werd ingeleid en voorgezeten door essayist en bioloog Arjen Mulder, bekend van onder meer Boek voor de elektronische kunst (2001) en Levende Systemen (2002).

Paul N. Edwards is Associate Professor of Information at the University of Michigan. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis, politiek en cultuur van informatietechnologieën. Op dit moment werkt Edwards aan een monografie getiteld The World in a Machine: Computer Models, Data Networks, and Global Atmospheric Politics.