1 Jan 2003

Joods Monument

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) gaf Mediamatic de opdracht een Digitaal Monument te maken voor de Joodse Gemeenschap in Nederland. Sinds oktober 2007 beheert het Joods Historisch Museum het Joods Monument.

Enlarge

iisg01 -

Het Digitaal Joods Monument heeft als doel:

- het levend houden van de herinnering aan de tijdens de Shoah omgekomen joden uit Nederland en het in staat stellen van joden hun wortels te zoeken en te vinden

- het toegankelijk maken van belangrijke historische bronnen die nog niet zijn uitgegeven

- inzicht bieden in de sociaal culturele omgeving van joden in de tweede Wereldoorlog

- het bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek naar de joodse gemeenschap in Nederland.

De archieven

Doordat verschillende teruggevonden archieven zijn gedigitaliseerd en ontsloten is het mogelijk een beeld te krijgen van de joodse gemeenschap, van de joodse gezinnen en van individuele joden aan de vooravond van de deportaties.


De site is primair bedoeld voor nabestaanden van de in de tweede wereldoorlog gedeporteerde joden. Zij moeten familie en vrienden terug kunnen vinden en mogelijk zelf een bijdrage kunnen leveren aan documentatie en geschiedschrijving.

Secundair is de site bruikbaar voor andere belangstellenden, schoolkinderen en wetenschappelijke gebruikers.

Het monument

Het siteconcept voorziet in een informatiesysteem , maar is ook een monument. Een gedenkteken voor een grote groep Nederlanders wiens leven verwoest is en voor een periode in onze geschiedenis die we niet willen vergeten.

Voor het ontwerpen van een monument gelden speciale eisen. Het woord bruikbaarheid krijgt een veel minder cognitieve betekenis; eerder een spirituele. Een monument moet toegankelijk zijn maar niet makkelijk. Het moet uitnodigen tot reflectie en contemplatie. Het mag niet sentimenteel zijn maar toch het gevoel aanspreken. Het moet eenvoudig zijn en tegelijk respectvol omgaan met de individuele geschiedenis en beleving.