Religieuze Vlucht

Tweede lezing in de reeks De Regels van het Spel

18 Dec 2008
18 Dec 2008

Naarmate de ontkerstening toeneemt, lijkt de kunst religieuzer te worden. Is deze kunst te vergelijken met de kunst uit de tijd dat de kerken nog opdrachtgever waren? Heeft religie bij deze kunst een andere betekenis gekregen? Waarom gaan kunstenaars ertoe over dit soort kunst te maken? Is het geloof of engagement of ontvluchting?

Enlarge

Boris Groys, Das Medium Religion (Religion as Medium), 2006, bij ZKM . -

De Regels van het Spel is een serie lezingen georganiseerd door galerie Witteveen en de Veemvloer.

De tweede avond, Religieuze Vlucht, zal plaatsvinden met Gijs Frieling (kunstenaar en directeur W139) en Dorien de Wit (kunstenares, de Ateliers) o.l.v. Rob Perree (kunsthistoricus en criticus, Kunstbeeld).

Op 18 december 2008 om 20 uur bij De Veemvloer. Gratis toegang, maar gaarne opgave vooraf: Oeke Witteveen: tel 020-6239684 of of eva@veemvloer.nl. Kijk ook op de Veemvloer website.