Claud Biemans

Ecologische zone op SITE2F7

Verslag van Claud Biemans

Al eerder waren er orchideeën gevonden in Almere. Maar de hoeveelheden Brede wespenorchis die voorkomen op SITE2F7 zijn ongekend. Rondom Museum De Paviljoens stonden op 9 juli 2008 tientallen orchideeën en langs het Stadsweteringpad ook zeker honderd exemplaren. Om de orchideeën te vinden moet je wel tussen de brandnetels gaan kijken, want op het eerste gezicht vallen ze niet op.

Duinen
De brandnetels en de bloemrijke kruiden die ooit zijn ingezaaid rondom Museum De Paviljoens (Grijs kattenkruid, Muskuskaasjeskruid, Bossalie, Stokroos, Wilde marjolein) worden druk bezocht door vele soorten vlinders, hommels en wilde bijen. Ook de wilde planten, die ooit zijn aangevoerd met de wind, met aangevoerde grond, door vogels of insecten, vormen een rijk gevulde nectarbron voor de insecten. Rondom Museum De Paviljoens groeien opvallend veel planten die rijk zijn aan nectar: Luzerne, Bonte Luzerne, Witte honingklaver, Basterdklaver, Grote klaproos, Peen en Zwarte mosterd, die de omgeving een zeer kleurrijk aanzien geven. Op het Duinkruiskruid zijn vele rupsen te vinden van de mooie rode Jakobsvlinder. Het is net alsof we hier in de duinen zijn!

Rode Lijst
Een grote verrassing is dat op SITE2F7 een heel stuk is met de flora van een natte duinvallei. Hier staan wel honderd rietorchissen, en wie bukt om eens beter te kijken ziet ook de honderden exemplaren van Fraai duizendguldenkruid en Sierlijke vetmuur, of Krielparnassia. Deze planten zijn soms maar een of twee centimeter groot. Deze plantjes staan op de Rode lijst van bedreigde soorten in Nederland.

Grote zandkool smaakt net als rucola
Langs het Stadsweteringpad zijn verder typische waterplanten te vinden als Kleine watereppe, Grote lisdodde, Moerasspirea, Wolfspoot en Gewone Engelwortel. In het water drijft Zanichellia.
Dat we hier niet in een natuurgebied zijn, maar in de stad merken we aan de planten die uit tuintjes zijn ontsnapt, zoals een Tuinviooltje, Mansbloed en Kruisbladige wolfsmelk. Daarnaast staan op de stoepen de Bleekgele droogbloem, Klein liefdegras, Straatliefdegras en Grote zandkool. Grote zandkool ligt tijdens de lunch ook op een bordje voor de medewerkers van Museum De Paviljoens want het smaakt net als rucola.

Marokkaanse leeuwenbek
Een laatste verrassing stond tussen het grind van het parkeerterrein: twee plantjes van een vreemde soort Leeuwenbek, een met een gele en een met een roze bloem. Na speurwerk op Internet werd het duidelijk dat het hier gaat om Marokkaanse leeuwenbek, voor zover mij bekend nooit eerder verwilderd gevonden in Nederland.

Inventarisatie SITE2F7, omgeving Museum De Paviljoens
9 juli 2008, Claud Biemans
Achillea millefolium Duizendblad
Aegopodium podagraria Zevenblad
Agrostis capillaris Gewoon struisgras
Agrostis gigantea Hoog struisgras
Agrostis stolonifera Fioringras
Althaea rosea Stokroos *
Angelica sylvestris Gewone engelwortel
Anisantha sterilis IJle dravik
Anthriscus sylvestris Fluitenkruid
Arctium minus Gewone klit
Arenaria serpyllifolia Gewone zandmuur
Artemisia vulgaris Bijvoet
Bellis perennis Madeliefje
Berula erecta Kleine watereppe
Brassica nigra Zwarte mosterd
Bromus hordeaceus Zachte Dravik
Calamagrostis epigejos Duinriet
Capsella bursa-pastoris Herderstasje
Cardamine hirsuta Kleine veldkers
Centaurium pulchellum Fraai duizendguldenkruid Rode lijst
Cerastium fontanum subsp. Vulgare Gewone hoornbloem
Cerastium semidecandrum Zandhoornbloem
Chelidonium majus Stinkende gouwe
Chenopodium album Melganzevoet
Cirsium arvense Akkerdistel
Cirsium vulgare Speerdistel
Convolvulus sepium Haagwinde
Cornus sanguinea Rode kornoelje
Crepis capillaris Klein streepzaad
Dactylis glomerata Kropaar
Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa Rietorchis Rode lijst
Daucus carota Peen
Diplotaxis tenuifolia Grote zandkool
Elytrigia repens Kweek
Epilobium ciliatum Beklierde basterdwederik
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje
Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik
Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik
Epipactis helleborine Brede wespenorchis
Equisetum arvense Heermoes
Eragrostis minor Klein liefdegras
Eragrostis pilosa Straatliefdegras
Erigeron acer Scherpe fijnstraal
Erigeron annuus Zomerfijnstraal
Erigeron canadensis Canadese fijnstraal
Erodium cicutarium Gewone reigersbek
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid
Euphorbia lathyrus Kruisbladige wolfsmelk* *
Festuca arundinacea Rietzwenkgras
Festuca filiformis Fijn schapengras
Festuca rubra Rood zwenkgras
Filipendula ulmaria Moerasspiraea
Galium aparine Kleefkruid
Geranium molle Zachte ooievaarsbek
Glechoma hederacea Hondsdraf
Gnaphalium luteo-album Bleekgele droogbloem
Heracleum sphondylium Gewone berenklauw
Hippophae rhamnoides Duindoorn
Holcus lanatus Gestreepte witbol
Hordeum murinum Kruipertje
Hypericum androsaemum Mansbloed* *
Hypericum perforatum Sint-Janskruid
Hypochaeris radicata Gewoon biggekruid
Jacobaea vulgaris subsp. dunensis Duinkruiskruid
Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris Jacobskruiskruid
Juncus articulatus Zomprus
Lactuca serriola Kompassla
Lamium maculatum 'Variegatum' Gevlekte dovenetel
Leontodon saxatilis Kleine leeuwetand
Linaria maroccana Marokkaanse leeuwenbek
Lolium perenne Engels raaigras
Lotus corniculatus Gewone rolklaver
Lycopus europaeus Wolfspoot
Malva moschata Muskuskaasjeskruid*
Matricaria discoidea Schijfkamille
Medicago lupulina Hopklaver
Medicago sativa Luzerne
Medicago x varia Bonte luzerne
Melilotus albus Witte honingklaver
Melilotus officinalis Citroengele honingklaver
Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje
Myosotis scorpioides/laxa Moeras- of Zompvergeet-mij-nietje
Nepeta ×faassenii Grijs kattenkruid*
Oenothera erythrosepala Grote teunisbloem
Origanum vulgare Wilde marjolein*
Papaver rhoeas Grote klaproos
Persicaria lapathyfolia Beklierde duizendknoop
Phalaris arundinacea Rietgras
Phleum pratense Timoteegras
Phragmites australis Riet
Phytolacca esculenta Oosterse karmozijnbes* (waarschijnlijk)
Plantago lanceolata Smalle weegbree
Plantago major Grote weegbree
Platanus hispanica Plataan* * *
Poa annua Straatgras
Poa palustris Moerasbeemdgras
Poa pratensis Veldbeemdgras
Poa trivialis Ruw beemdgras
Polygonum aviculare Varkensgras
Polygonum convolvulus Zwaluwtong
Populus canescens Grauwe abeel
Potentilla anserina Zilverschoon
Quercus robur Zomereik
Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem
Raphanus raphanistrum Knopherik
Robinia pseudoacacia Robinia
Rubus fruticosus Gewone braam
Rumex crispus Krulzuring
Rumex obtusifolius Ridderzuring
Sagina apetala Tengere vetmuur
Sagina nodosa Sierlijke vetmuur Rode lijst
Sagina procumbens Liggende vetmuur
Salix alba Schietwilg
Salix cinerea Grauwe wilg
Salix fragilis Kraakwilg
Salix repens Kruipwilg
Salvia nemorosa Bossalie*
Sambucus nigra Gewone vlier
Senecio inaequidens Bezemkruiskruid
Senecio vulgaris Klein kruiskruid
Silene latifolia subsp. alba Avondkoekoeksbloem
Sinapis arvensis Herik
Sisymbrium altissimum Hongaarse raket
Sisymbrium officinale Gewone raket
Solidago gigantea Late guldenroede
Sonchus arvensis Akkermelkdistel
Sonchus asper Gekroesde melkdistel
Sonchus oleraceus Gewone melkdistel
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes
Stachys palustris Moerasandoorn
Stellaria media Vogelmuur
Tanacetum vulgare Boerenwormkruid
Taraxacum officinale Paardenbloem
Tilia platyphyllos Zomerlinde * * *
Trifolium arvense Hazenpootje
Trifolium campestre Liggende klaver
Trifolium dubium Kleine klaver
Trifolium hybridum Basterdklaver
Trifolium pratense Rode klaver
Trifolium repens Witte klaver
Tripleurospermum maritimum Reukeloze kamille
Tussilago farfara Klein Hoefblad
Typha latifolia Grote lisdodde
Urtica dioica Grote brandnetel
Verbascum phlomoides Keizerskaars
Veronica arvensis Veldereprijs
Veronica persica Grote ereprijs
Vicia cracca Vogelwikke
Vicia hirsuta Ringelwikke
Vicia sativa Smalle wikke
Viola 'hortensis' Tuinviooltje
Vulpia myuros Gewoon langbaardgras
Zanichellia palustris Zanichellia

  • ingezaaid
  • * opgeslagen uit tuinafval
  • * * aangeplant

Met dank aan
Claud Biemans
Alica Bakker, Projectgroep Rode Lijst - www.natuurspoor.nl
Hans Vosman, Projectgroep Rode Lijst - www.natuurspoor.nl
INV afdeling Almere, www.ivnalmere.nl