No Content: de anti-anti- kunst van Jodi

16 Dec 2004

Lezing door Josephine Bosma

With:

Het Nederlands-Belgische kunstenaarsduo Jodi, bestaande uit Joan Heemskerken Dirk Paesmans, is al sinds jaren wereldberoemd op het internet, zoals dat wel met enige ironie gezegd wordt. Vanaf midden jaren negentig zijn zij wereldwijd de bekendste kunstenaars die met het internet werken. Hun werk is van grote invloed geweest op zowel webdesign als netkunst, en is vaak beschreven als subversief of zelfs als anti-kunst. Het werk van Jodi beperkt zich echter niet tot het internet, en Jodi wil helemaal geen statementsmaken. In deze lezing zal de manier van werken van Jodi belicht worden, waarbij ook gekeken wordt naar hoe hun werk beschreven en geanalyseerd is in de loop der jaren en hoe deze beschrijvingen en analyses zich verhouden tot het werk zelf. De nadruk ligt niet op techniek, maar op invalshoek en
intentie van de kunstenaars.