Glow 2009

Thema 2009: Being Public

6 Nov 2009
15 Nov 2009

GLOW - International Forum of Light in Art and Architecture. De vierde editie; thema Being Public. Samengesteld door Bettina Pelz en Tom Groll

Enlarge

Atelier Nordegg.berkh - Bron: gloweindhoven.nl

Door de inzet van CityDynamiek Eindhoven, verandert van 6 tot en met 15 november 2009, het centrum van Eindhoven weer in een forum van interventies, installaties, performances en evenementen gebaseerd op het fenomeen kunstlicht.

Being Public

De democratische cultuur beschouwt het publieke domein als de bron voor het democratisch proces binnen een samenleving. Openbare zaken worden gecreëerd door ontmoeting en interactie van individuen in gemeenschappen die worden gedreven door interesse of expertise. Door het organiseren van overeenkomsten, verdragen, samenkomsten en vertegenwoordigingen komt de openbare ruimte tot stand waarin wij leven. "Being public" is het thema van GLOW 2009 en - in de keuze van kunstenaars en ontwerpers, parcours, locaties en werken – gericht op de veranderende kwaliteiten van de publieke omgeving. Belichaming van de publieke omgeving is de stedelijke openbare ruimte als een open ruimte zonder enige toegangsbeperking en als een ruimte waarin open discussie en vrije meningsuiting mogelijk is. Door de voortdurende veranderingen in aanzien en betekenis van de openbare ruimte, zijn de blikken gericht op de kwetsbare individuele banden met geografische locaties en gemeenschappen, op de segmentatie van de openbare ruimte door gecommercialiseerd gebruik en op de ontbrekende schakel tussen de stedelijke planning en de belangen van de burgers. Er is behoefte aan discussie en actie, die essentieel is voor de duurzame ontwikkeling van de democratische cultuur. Om een publiek te genereren voor deze kwesties is GLOW 2009 een bron voor collectieve ervaringen en een platform voor gezamenlijke discussie over de huidige en toekomstige kwaliteiten, inclusief hun verantwoordelijkheden en uitdagingen.

De locaties 2009: Openbare ruimte

Het GLOW parcours strekt zich uit van de campus van de Technische Universiteit tot aan het TD gebouw. Gekozen locaties zijn de markt- en andere stedelijke pleinen, een aantal openbare parken zoals de Smalle Haven, verbindingen tussen de verschillende delen van de stad, zoals de Dommeltunnel bij de Stationsweg, evenementen- en ontmoetingsplaatsen zoals het Muziekcentrum Frits Philips en de Effenaar, hot spots van de creatieve industrie zoals het Designhuis, het Stadhuis en andere gemeentelijke gebouwen als het Hooghuis, de St. Catharinakerk en de St. Catharina begraafplaats, het knooppunt van het openbaar vervoer het Centraal Station en een aantal parkeergarages, winkels zoals de Bijenkorf en het gebouw van de regionale krant het Eindhovens Dagblad, een braakliggend terrein. In hun verschijning, hun functie of hun betekenis verwijzen ze naar verschillende aspecten van de openbare omgeving en bieden ze het kader voor de GLOW interventies en installaties.