Project:

Netwerk CS

Sociaal netwerk van professionals in de culturele sector

Flexibel en dynamisch sociaal netwerk van professionals uit de cultuursector, met name gericht op culturele diversiteit. Mediamatic Lab maakte in 2008 een website waardoor het netwerk verder kon groeien, ook nadat de organisatie Netwerk CS was gestopt. In 2010 kreeg NetwerkCS een plek in het kennisprogramma Makelovenotart, in 2011 werd de website thuisbasis voor het symposium Kom je ook?.

"Ik wil het actieve netwerk laten zien. En zou graag de diversiteit van de profielen willen benadrukken"

vertelde Mavis Carrilho, directeur van Netwerk CS, toen ze Mediamatic Lab benaderde om het sociale netwerk na 2009 te laten voortbestaan.

Netwerk CS werd opgericht in 2001 en bestond naast een aantal van bijna 1000 leden uit een groot aantal artikelen over culturele diversiteit, bijeengebracht door de leden.

Trefwoorden en foto's

Op verzoek van Netwerk CS ontwikkelde Mediamatic een nieuwe functionaliteit waarbij de leden bij ieder trefwoord kiezen uit 5 verschillende foto's. Omdat iedereen andere associaties heeft zien de profielen van mensen met gelijke trefwoorden er toch heel anders uit.

Sociale netwerk koppelen met de fysieke wereld

Netwerk CS organiseerde op 19 november 2008 de Estafette. Leden van het sociale netwerk werden die avond met een aantal speelse toepassingen en de ikTag van Mediamatic gestimuleerd om contact met elkaar te maken. Er waren Friend Drink Stations, ikCams, 'mensen die je moet kennen'-badges en 'physical tagging' waarbij iedereen actief trefwoorden kon toevoegen aan een nieuw contact.

makelovenotart en Kom je ook?

Makelovenotart werd in januari 2010 gestart als kennisprogramma. De website www.mlna.nl was een sociaal netwerk waar mensen contact met elkaar kunnen leggen. MLNA sloot aan en bouwde voort op bestaande netwerken. Zo kreeg de webcommunity NetwerkCS op MLNA een plek en nam onder de noemer 'diversiteit' de innovatie van de cultuursector voor haar rekening.

In 2010 heeft het Kabinet echter besloten om te stoppen met de subsidieregeling Innovatie cultuuruitingen. In 2011 werd de website daarom de thuisbasis voor het symposium Kom je ook?. Hierop vind je informatie over de evenementen en blogs rondom de thema's die daar aan bod komen.

www.komjeook.org