Marieke Rietbergen, Redactie MLNA

Design within reach

Droog design, Fablabs, Ponoko, Hans Lensvelt, Somatch, Trespa en gerenommeerde ontwerpers

Een interview met Marieke Rietbergen over het project Design within reach, gehonoreerd binnen de eerste ronde van de regeling Innovatie Cultuuruitingen.

Enlarge

Foto: Flickr - Redactie MLNA

- Hoe is het idee voor het project tot stand gekomen?

De productie en distributie van producten is sinds de industriële revolutie – toen het model van massaproductie ontstond - nauwelijks veranderd. De opkomst van nieuwe informatie technologieën geeft de kans om dit systeem van massaproductie opnieuw vorm te geven. Een klant zou immers design kunnen downloaden, het lokaal en naar eigen wens kunnen (laten) produceren en daarmee een directe relatie creëren met de designer/ producent. De vraag van dit project is: Wat voor een business- en distributiemodel kan worden ontwikkeld waardoor design meer toegankelijk en meer duurzaam wordt, en er een grotere betrokkenheid met de consument is?

In samenwerking met gerenommeerde ontwerpers, de Fablabs, Ponoko, Hans Lensvelt, Somatech en Trespa onderzoekt Droog twee distributiemodellen: wie verdient wat als een consument een product download en zelf maakt, en hoe werkt dit als een producer dit doet en waar moeten de producten aan voldoen om zo goedkoop mogelijk geproduceerd te worden. Met vijf ontwerpers worden producten ontwikkeld die gedownload worden.

- Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?

De project partners kennen elkaar via via, van conferenties en eerdere ontmoetingen waarbij een mogelijke samenwerking werd onderzocht.

- Waarom is je project volgens jou innovatief?

Droog is op zoek naar een nieuwe manier om design te distribueren en te verkopen. Met de muziek- en boekenindustrie als voorbeeld, willen we kijken of het downloaden van design nieuwe businessmodellen en distributiemodellen oplevert, zodat design meer toegankelijk wordt voor een grotere groep (jonge) consumenten. Daarnaast sluit het distributiemodel aan bij verwachtingen van consumenten om producten naar eigen wens aan te passen.

Tot slot zullen designers mogelijk op een andere manier moeten ontwerpen, ze zullen er namelijk rekening mee moeten houden dat de productie van hun design door iedereen uitgevoerd moet kunnen worden voor een redelijke prijs. Mogelijke voordelen zijn lagere productiekosten, minder transport, minder afval, lagere investeringen aangezien er geen opslagkosten zijn, snellere reacties binnen de productieketen, en een sterkere betrokkenheid van de consument bij het uiteindelijk resultaat. Daarnaast zou een model dat we uitwerken van belang kunnen zijn voor andere producten waarvan de blauwdrukken zijn te downloaden.

- Wat kan MLNA voor je project betekenen?

Het is voor Droog interessant waar andere partijen tegen aan lopen bij het innoveren in de culturele sector. We hopen dat we elkaar stimuleren tot nog meer – succesvolle en vernieuwende projecten.