Regeneratie/Diapause

Marrit Snel in de Kijkkasten

16 Apr 2010
23 May 2010

Marrit Snel (Gouda, 1979) observeert natuurlijke fenomenen als een hedendaagse jager/verzamelaar, die de prooi reduceert tot een digitaal bestand uit verlangen de wereld te (be)grijpen. Voor de Kijkkasten vergelijkt ze overlevingsstrategieën van de regenworm met ons vermogen leven in een afbeelding te zien.

Enlarge

Marrit Snel - bron

With:

Marrit Snel

Marrit Snel brengt natuurverschijnselen in kaart. De drang om te begrijpen botst voortdurend met de wetenschap dat bij elk weten gestructureerd moet worden en daardoor de schijnbaar echte werkelijkheid geweld wordt aangedaan. Haar digitaal bewerkte zwart-wit-beelden scheppen een zekere afstand, terwijl haar onderwerpen refereren aan de pre-culturele wereld waar het jagen en verzamelen centraal staat en be-grijpen een fysieke bezigheid is.