Rietvelds Universum

Rietveld, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Theo van Doesburg

30 Jan 2010
20 Nov 2010

De tentoonstelling ‘Rietvelds Universum’ laat zien dat de Utrechtse architect en ontwerper Gerrit Th. Rietveld (1888-1964) veel meer heeft ontworpen dan de klassieke rood-blauwe stoel en het beroemde Rietveld Schröderhuis. Zijn leven en werk worden verkend in de bredere context van zijn tijd.

Enlarge

rietveld stoel - bron

Het uitgangspunt vormt het creatieve proces van de kunstenaar, die inspiratie haalt uit de wereld om hem heen en wordt uitgedaagd door het werk van zijn collega’s. Hierdoor schept ‘Rietvelds Universum’ een helder beeld van Rietvelds bijdrage aan 20ste-eeuwse architectuur en design.

Rietvelds Universum

‘Rietvelds Universum’ toont het ontwerpproces dat Rietveld doorliep tegen de achtergrond van zijn omgeving in de engste en ruimste zin: van de directe invloed van zijn leermeesters en collega’s tot internationale historische ontwikkelingen. Behalve het werk van Gerrit Rietveld laat de tentoonstelling werk zien van Frank Lloyd Wright, Marcel Breuer, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Piet Mondriaan, Theo van Doesburg, J.J.P. Oud en H.P. Berlage

Rietveld’s concept of space

Rietvelds werk onderging verschillende invloeden, hoewel hij vasthield aan zijn opvatting dat architectuur het scheppen van ruimte is. Dit maakt hem een belangrijke vertegenwoordiger van de vroege 20ste-eeuwse avant-garde, waarin het concept van ruimte een bepalende rol speelde. Het onderzoek in ‘Rietvelds Universum’ richt zich dan ook op Rietvelds kijk op ruimte, de manier waarop hij ruimte ontwierp en de wederzijdse invloeden tussen zijn werk en dat van zijn tijdgenoten.

Samenwerkingsproject

‘Rietvelds Universum’ is een samenwerkingsproject van het Centraal Museum Utrecht, de Technische Universiteit Delft, de Universiteit Utrecht en het Nederlands Architectuurinstituut. De tentoonstelling opent medio oktober 2010 en zal daarna internationaal gaan reizen.

Publicatie

Bij de tentoonstelling verschijnt een rijk geillustreerde, wetenschappelijke publicatie met bijdragen van verschillende internationale (architectuur)historici. De artikelen behandelen uiteenlopende aspecten van Rietvelds werk.

Onderdeel Holland Art Cities

Deze tentoonstelling is onderdeel van het officiële programma van Holland Art Cities 2009-2010. In deze periode staan de vier grote steden van Nederland in het teken van kunst en cultuur tijdens het evenement ‘Holland Art Cities’. Voor dit evenement bundelen tien topmusea in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hun krachten om een ongekend kunstaanbod te presenteren rond verschillende thema’s. Tevens zullen tijdens Holland Art Cities de Amsterdamse musea de Hermitage Amsterdam en het Stedelijk Museum hun (her)opening beleven.