Wat bedrijven missen zonder social media

Enlarge

studenten.jpg -

Eerder schreef ik al elders over de aarzelingen van veel bedrijven om werk te maken van social media. In deze blog een overzicht van wat deze bedrijven laten liggen als ze social media negeren.
Deze bijdrage is gebaseerd op het onderzoek uit 2009 van Rachel Allen (London).

1 De verhouding tussen leiding en medewerkers zullen verbeteren als de leiding op een interne blog ingaat op problemen of ontwikkelingen in de afdeling of het bedrijf. Vooral zijn persoonlijke visie is daarbij van belang.

2 Medewerkers voelen zich meer betrokken bij het bedrijf, ze kunnen zich beter profileren en voelen zich meer ambassadeur van het bedrijf als zij meer zich meer via dit type media kunnen uiten.

3 Twitteraars weten dit al: als je er goed mee omgaat, kunnen social media leiden tot grote kennisdeling en -verrijking. Immers dwars door alle afdelingen heen kan kennis worden verspreid en verkregen.

4 De mogelijkheden om dwars door de organisatie samen te werken, neemt met sprongen toe.

5 De interne communicatie krijgt er een krachtige tool bij, naast de vaak suffe en eenrichtingstools als nieuwsbrieven en teksten in het opstartscherm.

6 Mogelijk gaan medewerkers ook buiten hun werk beter om met social media en worden daamee ook ‘oog en oor’ van het bedrijf op internet.

In een volgende blog zullen we ingaan op de gevolgen van sociale media op het imagomanagement van het bedrijf. Met een enkel treffend videofilmpje kan de reputatie voor jaren worden geschaad.