Streetview, finissage

3 Sep 2010

Synchronic Spaces: Volume 3, Street View / Finissage.
Alle vier projecten hebben op bijzondere wijze een interactie met de stad in gang gezet. Op vrijdag 3 september doet Kunstenaarsinitiatief Paraplufabriek verslag van deze interactie. Ontwerpers presenteren hun project in beeld en geluid. Het publiek wordt uitgenodigd om in discussie te gaan over de openbare ruimte van Nijmegen. Ook is voor elke geïnteresseerde die avond een bundeling beschikbaar van de posters, flyers, stickers en publicaties die de ontwerpers voor dit project ontwikkelden.
Vrijdag 3 september vanaf 20:00

Enlarge

vanHaren,Fuselier1 - Kunstenaaarsinitiatief Paraplufabriek

Synchronic Spaces. Volume 3, Street view/ Finissage
3 september 2010

‘Zoveel reclame in de stad dat je het juist niet meer ziet’
Kunstenaars en ontwerpers gaan in discussie over de openbare ruimte van Nijmegen
De openbare ruimte van Nijmegen zit vol met vergeten plekken, twijfelachtige bestemmingen en
overvloedige reclame uitingen. Op vrijdag 3 september staan deze plekken centraal bij de afsluiting van het project Street View van Kunstenaarsinitiatief Paraplufabriek.
Deze zomer onderzochten grafisch ontwerpers op uitnodiging van Kunstenaarsinitiatief Paraplufabriek de openbare ruimte. Zij hebben met posters, film, foto’s, een mobiele kiosk en een overdonderende audio-tour gereageerd op wat zij tegenkwamen. Met vier projecten, die nog t/m 3 september in de stad zelf als in de expositieruimte aan de Van Oldenbarneveltstraat te zien zijn, dagen de ontwerpers de stad uit tot reactie.
Heidi Linck, één van de samenstellers van het project, vertelt: ‘We waren benieuwd hoe grafisch ontwerpers zouden reageren op de openbare ruimte van de stad. Verrassend was het project van Katrien Ligt, die de grafische reclame-uitingen heeft vertaald tot een audio-tour. Op deze wijze vestigde zij de aandacht op alle visuele boodschappen die zo overvloedig zijn dat ze juist niet meer opvallen’.
In het project van Bart van Haren en Miriam Fuselier wezen posters op doorbrekingen van structuren van de ruimtelijke inrichting in het centrumgebied van de stad. Opvallend was dat op sommige plekken deze posters direct werden verwijderd, terwijl ze op andere plekken nog steeds hangen. Dat zegt iets over de waarde die we toekennen aan deze plekken. Bart en Miriam hebben op de verwijdering steeds treffend gereageerd door direct een nieuwe poster op te hangen: een poster met een groot kruis.
Alle vier projecten hebben op bijzondere wijze een interactie met de stad in gang gezet. Op vrijdag 3 september doet Kunstenaarsinitiatief Paraplufabriek verslag van deze interactie. Ontwerpers presenteren hun project in beeld en geluid. Het publiek wordt uitgenodigd om in discussie te gaan over de openbare ruimte van Nijmegen. Ook is voor elke geïnteresseerde die avond een bundeling beschikbaar van de posters, flyers, stickers en publicaties die de ontwerpers voor dit project ontwikkelden.

Finissage Street View
Vrijdag 3 september vanaf 20:00
Kunstenaarsinitiatief Paraplufabriek, Van Oldenbarneveltstraat 63a, 6512 AT Nijmegen
Tel/Fax: 024-3601746
Info@expoplu.nl; www.expoplu.nl
Kunstenaarsinitiatief Paraplufabriek
Van Oldenbarneveltstraat 63 a | 6512 AT Nijmegen
024-3601746 | info @expopl u.nl |www .expoplu.nl