TRISTES TROPIQUES

ILLUSTRATIONS HORS TEXTE

8 Sep 2010
19 Oct 2010

Laurence Aëgerter en Ronald van Tienhoven werken de komende weken met bewoners van Beetsterzwaag aan een reconstructie van een serie foto's uit de vijftiger jaren van de Franse cultureel antropoloog Claude Lévi-Strauss. De foto's verschenen als bijlage bij het boek Tristes Tropiques (1955), door Susan Sontag ooit aangemerkt als één van de belangrijkste boeken van de vorige eeuw. Tristes Tropiques bevat de memoires van Lévi-Strauss van zijn verblijf bij vier indianenstammen in Centraal-Brazilië.

Enlarge

Tristes Tropiques - bron

Aëgerter en Van Tienhoven noemen de reenactment in Beetsterzwaag een 'contra-exploratie': ze zullen het Friese dorp leren kennen, maar aan de hand van vooraf gestelde spelregels die niet voortkomen uit de omstandigheden ter plekke. Gezamenlijk met de bewoners verplaatsen ze zich in het etnografisch perspectief van meer dan een halve eeuw geleden aan de andere kant van de oceaan. Compositie, lichaamshouding en gezichtsexpressie van de oorspronkelijke geportretteerden worden strikt nagebootst. Ook de locaties In en rond Beetsterzwaag zullen worden gekozen op grond van hun gelijkenis met de plekken die Lévi-Strauss vastlegde.

Het eindresultaat van het project wordt een replica van de bijlage, de Illustrations hors texte, bij Tristes Tropiques. De genummerde index met beschrijvingen en de Franstalige onderschriften blijven gelijk aan het origineel, maar de 63 zwart-wit foto's zijn gemaakt tijdens de reconstructie in Beetsterzwaag.

Tristes Tropiques: Illustrations hors texte is onderdeel van het satellietprogramma bij het 17e Fotomanifestatie Noorderlicht.

Laurence Aëgerter (Marseille, 1972)

maakt video, fotografie, kunstenaarsboeken, performances en installaties. Recent was werk van haar te zien bij Institut Néerlandais in Parijs, in het Musée d'Art Moderne et Contemporain in Nice (MAMAC) en in Museum van Loon, Amsterdam. Werk van Aëgerter is opgenomen in collecties van onder meer het Paul Getty Center in Los Angeles en de Caldic Collectie, Rotterdam.

Ronald van Tienhoven (Den Haag,1956)

werkt als kunstenaar en vormgever in uiteenlopende media. Sinds 1990 richt hij zich op opdrachten in de publieke ruimte, en projecten waarin de geschiedenis en positie van de visuele cultuur centraal staat. Een voorbeeld hiervan is de Euromunt 400 jaar Nederland-Manhattan (2009) en het ontwerp voor een begraafplaats in de gemeente Lingewaal. Daarnaast profileert hij zich met lezingen en artikelen en als curator, docent en adviseur.