GOUD VOOR HOUT OP DE VEEMVLOER

Mathilde van Beekhuizen, James Beckett, Claud Biemans en Martina Florians.

25 Sep 2010
30 Sep 2010

Het Veem wil met het project Goud voor Hout de kansen onderzoeken om de Oude Houthavens weer onderdeel te laten worden van de omringende buurten.

Enlarge

Het Veem - bron

Het onderzoek bestaat uit drie fasen: inventarisatie kansen, workshops met de buurt en tenslotte voorstellen voor fysieke ingrepen. Het resultaat van het project is een integraal ontwerp voor de cultuurhistorisch waardevolle Oude Houthaven in relatie tot de omliggende wijken: wat kan de Oude Houthaven met zijn pakhuizen, creatieve bedrijven, woningen en het Veem met café/restaurant, theater en ateliers en galerie de Veemvloer betekenen voor de omliggende buurten? En omgekeerd: wat kunnen die omliggende buurten betekenen voor de Oude Houthaven

Op uitnodiging van de werkgroep `Goud voor Hout` heeft Esther Vossen, voormalig lid van de programmaraad van de Veemvloer,het initiatief genomen voor deze bijzondere kunstenaarsbijdrage. Het werk is het vervolg op de uitnodiging om een geheel eigen kaart te maken voor de atlas van “Goud voor Hout” (zie de website )

Finissage donderdag 30 september 17.00 uur
Openingstijden Veemvloer:dagelijks van 14.00 tot 20,00 uur