Nacht van de Rechtsstaat

de toekomst van onze rechtsstaat

19 Nov 2010

Schrijvers, journalisten, politici en juristen gaan met elkaar en het publiek in gesprek over de toekomst van onze rechtsstaat. Een evenement met debatten, lezingen en een feestelijke boekpresentatie.

Enlarge

Nacht van de rechtstaat - bron

De afgelopen decennia is de samenleving in hoog tempo veranderd en complexer geworden. Processen van individualisering, globalisering, groeiende keuzevrijheid, mobiliteit en informatie-uitwisseling hebben geleid tot een veelvoud van leefstijlen en levensvisies, vormen van identiteitsbeleving, denken en gedrag. "Onze" regels zijn niet voor iedereen even helder en worden niet meer door iedereen op dezelfde manier beleefd en nageleefd.

Wat betekent dat voor de rechtsstaat Nederland? Hoe kan de rechtsstaat als verbindend principe in de Nederlandse samenleving functioneren?

Met

Paul Cliteur, Frank Ankersmit, Harry Borghouts, Linda Bouws, Sadik Harchaoui, Marilyn Haimé, Hans Goslinga, Andrée van Es, Ernst Hirsch Ballin, Sjoerd de Jong, Pieter Klein, Sywert van Linden, Beatrice de Graaf, Willem Schinkel, Markha Valenta, Gerben Kor en Rein Zunderdorp.

Moderatoren: Charles Groenhuijsen, Felix Rottenberg en Xandra Schutte.