Project: Andreas Zangger, marije ten brink

Keti Koti tafel

Je mobieltje in een modern ritueel

De Keti Koti tafel is een nieuw ritueel om het einde van de slavernij te herdenken. Mobiele digitale technologie ondersteunt de beleving en de verspreiding van deze 'invented tradition' en is een onderdeel van het ritueel.

Enlarge

Keti Koti tafel 2010 - Oil is used in a ritual to soothe the fictive brandmarks of slavery - Andreas Zangger

Een Keti Koti tafel is een avond waar stil wordt gestaan bij het Nederlandse slavernij verleden en momenteel wordt ontwikkeld door Stichting Keti Koti Tafels. Er wordt gegeten en gezamenlijke symbolische handelingen worden verricht. Het gesprek over het verleden, het heden en de toekomst staat centraal. De symbolische handelingen maken ons bewust van ons eigen handelen in relatie tot ons slavernij verleden. Het doel is het verleden een plek te geven en ons te richten op te toekomst. De avond is geslaagd als er zowel witte als zwarte Amsterdammers hebben deelgenomen en er nieuwe rituelen geboren zijn. Door het ritueel zullen kinderen opgroeien tot een trotse zelfbewuste nieuwe generatie. Een generatie die kan reflecteren op zijn verleden en die autonoom kan uitzoeken en bepalen wie ze willen zijn.

Door gebruik te maken van je mobieltje als onderdeel van het ritueel wordt het ritueel levendiger, toegankelijker, persoonlijker en directer. We willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van mms, sms, augmented reality en ringtones in relatie tot het ritueel. We zetten webtechnologie in om berichten en ideeën te verzamelen, te verspreiden en te delen. Een website zorgt voor het uitwisselen van informatie en de continuïteit van het project.

De Keti Koti tafel is voornamelijk gericht op Surinaamse families en hun gasten.
Door gebruik te maken van mobiele digitale technologie betrekken we een grotere groep, namelijk iedereen die betrokken is bij de gevolgen van slavernij en racisme.

– Het bewuste proces om een 'invented tradition' op te zetten
– Mobiele digitale media vormen onderdeel van een modern ritueel
– Het aanspreken van een specifiek nieuwe groep mensen, namelijk Surinaamse families.

Wij hebben verschillende ideeën voor de invulling van het ritueel, maar web2.0 stelt ons in staat om juist een meer 'bottom-up' en onderzoekende benadering te volgen, waarin de doelgroep een grote rol speelt in de invulling en definiëring van het ritueel.

Het Keti Koti tafel ritueel krijgt zijn precieze inhoud en betekenis door de participatie van de doelgroep en geeft ruimte aan persoonlijke expressie. De mogelijkheid om te interacteren draagt bij aan het verspreiden en vestigen van het ritueel. Web2.0 maakt het tevens mogelijk om van de individuele bijdragen gezamenlijk een groter geheel te maken.