Kunsten '92

Verkiezingsdebat

29 Oct 2006

Debat onder leiding van Martijn de Greve tussen verkiesbare Tweede Kamerleden en vertegenwoordigers uit de werelden van de kunsten en het bedrijfsleven.

Tijd voor nieuwe vergezichten voor kunst en cultuur, tijd voor nieuwe stappen, maar doet de politiek daar aan mee?

Met medewerking van:
John Leerdam (PvdA), Stef Blok (VVD), Frans de Nerée tot Babberich (CDA), Kees Vendrik (Groen Links), Jasper van Dijk (SP), Bert Bakker (D66), Ferry Houterman (voorzitter MKB Amsterdam), Agnes Jongerius (voorzitter FNV) en Cas Smithuijsen (directeur Boekmanstichting).

GAAT DIT WEL GOED?
Uit Den Haag niets nieuws.
Met de verkiezingen in aantocht en een nieuw kabinet in zicht wordt het tijd voor goede plannen en nieuwe initiatieven. Tijd voor een inhaalslag. Ook voor kunst en cultuur. Maar van de verkiezingsprogramma's van de grote politieke partijen had iedereen meer verwacht. Hoe komen we verder dan een aantal goedbedoelde gemeenplaatsen? Wat moet er gebeuren en welke rol moet het nieuwe kabinet hierin spelen? Hoe maken we van een toefje slagroom een deugdelijke taart?
Is Den Haag bereid de komende jaren de ruimte te bieden aan kunst, cultuur en erfgoed die nodig is?
Dit belang strekt verder dan de kunstwereld zelf, daarom spreken zich tijdens het debat zowel vertegenwoordigers uit de politiek en het bedrijfsleven zich uit over de noodzaak van kunst en cultuur.

Kunst is meer dan kunst alleen.
Kunst is ook meer dan een economische factor.
Kunst verrijkt de samenleving, verhoogt de kwaliteit ervan en versterkt de sociale cohesie. Kunst biedt perspectief, mogelijkheden tot innovatie, discussie, ontwikkeling en zet aan tot denken.
Het wordt tijd voor nieuwe vergezichten, voor nieuwe ambities.

Vrij entree - vol is vol
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@kunsten92.nl