Aanmelding materiaal scherm Rembrandtplein

Inzenden is niet langer mogelijk...

Deelname is niet langer mogelijk. Mediamatic verzorgde tot maart 2007 de culturele programmering. Alles over criteria, algemene voorwaarden, toelevering materiaal, maten, rechten etc. was hier te vinden. Voorlopige aanmelding liep via YouTube. De redactie van Mediamatic selecteerde hieruit bijdragen voor het scherm.

DEELNAME
Aanmeldingsprocedure nieuw materiaal

Dit kan op de volgende manier:

Zet je video op YouTube en geef het de tags "Rembrandtscherm" en "Mediamatic".

Mail een link van je film naar scherm@mediamatic.net
Subject: Rembrandtscherm (Bouke)

Vermeld hierbij:
Naam Maker
Titel Project
Lengte Project
Bestandsnaam/URL Project

Alleen als je materiaal geselecteerd wordt voor vertoning op het scherm ontvang je hierover bericht van de redactie. Dan moet het volgens de onderstaande technische specificaties aangeleverd worden.

Als ik mijn materiaal opstuur betekent dit dan direct vertoning op het scherm?

Nee, een door Mediamatic samengestelde redactie bepaalt wat er uiteindelijk op het scherm komt.

Klopt het dat er geen geluid kan worden afgespeeld?

Ja, dit klopt. Het scherm speelt alléén beeld af en géén geluid.

Betalen jullie voor vertoning van mijn werk?

Daar is geen budget voor. Voor de kunstwereld is het een buitengewone kans om het Rembrandtscherm te kunnen vullen met culturele inhoud. We geloven dat het voor de deelnemers een mooi podium is.

DE CRITERIA

Het materiaal moet zelfstandig op het scherm "overeind blijven". Dus: de aanleiding, maker, context kan nog zo belangrijk zijn, uiteindelijk is het enige wat je ziet, het beeld zèlf. Dat moet overtuigen.

Het materiaal moet een visueel aantoonbare binding hebben met Amsterdam.

Het werk mag niet langer dan 2 minuten duren.

Géén reclame. Ook niet voor cultuur. Het getoonde werk adverteert zichzelf.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Stichting Mediamatic behoudt het recht ten alle tijden een inzending te kunnen weigeren.

Stichting Mediamatic is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van ingezonden materiaal.

De inzender draagt gratis aan de Stichting Mediamatic of diens rechtverkrijgenden over de rechten op de openbare voorstellingen van het project op het scherm op het Rembrandtplein te Amsterdam en redactionele vertoningen voor de selectie van dit scherm. Verder draagt de inzender gratis aan de Stichting Mediamatic of diens rechtverkrijgenden over de rechten om fragmenten van het project op televisie, televisiesystemen, internet, CD-Rom en DVD openbaar te maken in het kader van met het scherm op het Rembrandtplein samenhangende televisieprogramma’s en presentaties op digitale media inclusief de rechten nodig om voor deze programma’s (video-/digitale-) kopieen van deze fragmenten te maken. De inzender garandeert alle rechten te hebben die vereist zijn voor vertoning van het project op het scherm op het Rembrandtplein. De inzender vrijwaart de Stichting Mediamatic en de organisatie van het culturele programma van het scherm op het Rembrandtplein tegen aanspraken van derden. De inzender is aansprakelijk voor alle schade die door een dergelijke aansprakelijkheidsstelling ontstaat.

TECHNISCHE SPECIFICATIES AANLEVERING MATERIAAL NA SELECTIE
Wat is de beste resolutie?

Mpeg1 (576 x 360)

Wat voor bestandstype (codec) moet ik gebruiken?

Mpeg1 (*.mpg)

Welke frame rate moet het materiaal hebben?

25 fps

Op wat voor drager moet ik aanleveren?

CD of DVD (Alleen DATA DVD, dus geen VOB-bestanden)

Wat als mijn beeld niet 16:9 is?

Dan wordt het bijgeknipt of opgerekt. Geef je voorkeur aan bij de toelevering. Als je een andere oplossing wilt kun je die zelf renderen zodat het aangeleverde materiaal 16:9 is. Wij veranderen er dan niets aan.