PRINSJESDAG? PROTESTDAG!

STOP de bezuinigingen Wij gaan de crisis NIET betalen!

20 Sep 2011

Rutte’s kabinet is bezig met een bezuinigingsoperatie van maar liefst 18 miljard euro. Vooral sociale voorzieningen moeten het ontgelden, van openbaar vervoer tot onderwijs, van de brandweer tot de bibliotheken. Degenen die geen enkele schuld aan de crisis hebben, moeten er nu voor betalen. Hoog tijd om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen deze kaalslag!
We krijgen te horen dat de bezuinigingen ‘onvermijdelijk’ zijn omdat er ‘te weinig geld’ is om onze voorzieningen op peil te houden. Maar er is geld genoeg! De 10 procent meest vermogende Nederlanders bezitten samen ruim 700 miljard euro. Bedrijven ontlopen via trucs en gunstige regelgeving hun afdrachtplicht. Van de 20 grootste bedrijven betalen er 15 geen cent winstbelasting.
Als Nederlandse multinationals gewoon 25,5 procent vennootschapsbelasting betalen, zou dat de schatkist jaarlijks 16 miljard opleveren. Een extra heffing van 3 procent voor de 8 procent hoogste vermogens zou maar liefst 18 miljard opbrengen. Bezuinigingen zijn dus helemaal niet ‘onvermijdelijk’. Het is een kwestie van het geld halen waar het zit: laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen!
Rechtvaardig beleid komt nooit vanzelf. Het kabinet is vastberaden de rekening van de crisis bij de gewone mensen neer te leggen – we kunnen dit alleen stoppen door de straat op te gaan. Polderen en petities zijn niet genoeg om een andere koers afdwingen. Net zoals in andere landen is massale strijd nodig: demonstraties, stakingen en bezettingen. Wie niet luisteren wil, moet maar voelen.
Het kabinet hoopt dat mensen hun woede vooral op elkaar richten, op migranten of op ‘de Grieken’. Maar als werkenden, studenten en uitkeringsgerechtigden zitten we allemaal in hetzelfde schuitje, ongeacht onze afkomst. De enige manier waarop we onze verworvenheden kunnen behouden, is door solidariteit te organiseren en samen terug te vechten. Geïsoleerd staan we zwak – samen staan we sterk.
Op Prinsjesdag zal het kabinet een nieuwe ronde aan bezuinigingen bekend maken. Dat is het moment waarop we vanuit allerlei maatschappelijke sectoren willen samen komen om Den Haag te laten horen dat we de rekening retour sturen: Stop de bezuinigingen, wij gaan de crisis niet betalen!
20 september 2011
PRINSJESDAG? PROTESTDAG!
STOP de bezuinigingen
Wij gaan de crisis NIET betalen!
Verspreid de oproep: Bestel flyers bij info@rekeningretour.nu of download ze