Digitale Pioniers zoekt international

Digitale pioniers gezocht

Digitale Pioniers geeft financiële en organisatorische ondersteuning aan innovatieve internetinitiatieven van kleinschalige maatschappelijke organisaties. Sinds december 2002 zijn er meer dan 130 projecten geselecteerd die gemiddeld zo'n euro 16.000 ontvangen. Voor de 12de ronde (deadline 5 februari) is het thema 'Internationaal'. Deze ronde is er, bij voldoende kwaliteit, euro 120.000 beschikbaar voor ondersteuning.

Onder dit thema is het mogelijk een projectvoorstel in te dienen dat ten doel heeft een van origine buitenlands initiatief, dat voldoet aan de criteria van de Digitale Pioniers regeling, in Nederland te introduceren.

Binnen deze ronde werkt Digitale Pioniers onder andere samen met Open Business *, een internationaal initiatief dat de komende periode internationale projecten scout. Het staat daarnaast natuurlijk ieder vrij om zelf samenwerking te zoeken met initiatieven uit het buitenland en een aanvraag in te dienen bij Digitale Pioniers.

Naast het thema 'Internationaal' zijn er altijd drie categorieën waaronder men een aanvraag kan indienen. Dit zijn Beeld & Geluid, Debat en Mobiliteit.

Beeld en Geluid: De tijd van passief kijken of luisteren is voorbij. Verwachtingen zijn dat de mogelijkheden alleen maar zullen toenemen en dat consumenten met de techniek mee zullen groeien. Denk aan interactieve filmpjes waarbij jezelf bepaalt wat je ziet of vanuit welke gezichtsveld (zie bijvoorbeeld de nieuwe applicatie van Fabchannel *, of aan producties die in samenwerking met de kijker tot stand komen. Digitale Pioniers zoekt projecten die op een verrassende en innovatieve wijze laten zien wat er allemaal mogelijk is binnen Beeld & Geluid.

Debat: Internet is bij uitstek een medium om mensen bij elkaar te brengen, te informeren over een onderwerp en vervolgens met elkaar te laten discussiëren. Echter, een goede online discussie voeren is een hele kunst. Moderators hebben vaak hun handen vol om deelnemers actief en betrokken te houden, te voorkomen dat discussies off topic raken, of dat deelnemers elkaar gaan beledigen. Digitale Pioniers zoekt naar projecten die het online debat op een vernieuwende manier vormgeven.

Mobiliteit: We zijn altijd en overal bereikbaar. We kennen wijken en steden met publieke toegang tot draadloze netwerken (zie bijvoorbeeld Wireless Leiden), * mobiele telefoons waarmee je foto's verstuurt en PDA's waarop je surft via Wifi en die je mail bijhouden. Steeds vaker wordt hieraan een extra dimensie gevoegd door de mogelijkheid informatie uit te wisselen via bijvoorbeeld Bliin * of Citychatcraft *. De mogelijkheden zijn oneindig en worden nog te weinig ingezet in het maatschappelijke veld. Digitale Pioniers is op zoek naar projecten die op een verrassende en innovatieve wijze lieten zien wat er allemaal mogelijk is met Mobiliteit binnen het publieke domein op internet.

De twaalfde ronde van Digitale Pioniers is geopend tot en met 5 februari 2007. Wanneer een project vóór 22 januari zijn aanvraag indient geven wij feedback op de aanvraag.

Meer informatie op www.digitalepioniers.nl