Exhibition:

Paul Chan

Lights & Drawings

8 Mar 2007
10 Jun 2007

Licht en schaduw, in letterlijke en in metaforische betekenissen, staan centraal in deze tentoonstelling van Paul Chan (1973, Hong Kong).

With:

In zes zalen van het Stedelijk Museum Amsterdam brent Paul Chan monumentale projecties, houtskooltekeningen en collages bijeen rond de digitale animatie-reeks The 7 Lights; een serie waar hij sinds 2005 aan werkt en die uiteindelijk zeven projecties zal omvatten.

De Lights zijn beeldstromen van zwevende objecten en vallende lichamen. De reeks in wording is ooit omschreven als een reflectie op een wereld die op het punt staat uiteen te vallen. De kunstenaar zelf zegt over zijn stille, hypnotiserende werken dat ze betrekking hebben op "licht en licht dat weggehaald is". De lijn die door de titel van de serie loopt, kan geïnterpreteerd worden als lichtstraal, maar ook als een grafische aanduiding van het uitbannen van licht. Op deze manier symboliseert de titel het spanningsveld tussen licht en donker waarin Chans melancholieke, soms nachtmerrie-achtige beelden zich ontvouwen.

Een aantal Lights is het afgelopen jaar in de VS, Europa en Azië separaat te zien geweest, zoals in de Witney Biënnale in 2006. In het Stedelijk Museum CS zijn alle Lights die Chan tot nu toe heeft voltooid, bijeen gebracht.