WE MAKE CARPETS ...

Het nieuwe seizoen van The Infiltration Series

16 Nov 2011
26 Nov 2011

Tapijten van ongebruikelijke materialen op ongebruikelijke plekken. Infiltrerend en prikkelend, met een knipoog naar tapijthandel in Paradiso in de jaren '60 en met een maatschappij kritische blik naar het hedendaags consumentisme.

Enlarge

Fork Carpet van WE MAKE CARPETS -

Infiltration Series in Paradiso

De Infiltration Series is een tentoonstelling van kunstwerken die de alledaagse gang van zaken verstoren in Paradiso. Elke twee maanden wordt een kunstenaar of ontwerper gevraagd een werk te maken dat tijdelijk infiltreert in het gebouw, in een van de programma’s of in het publiek. Het gaat om een nieuwe manier van exposeren waarbij een (interactief) kunstwerk inbreekt op de reguliere programmering en een verrassend, experimenteel en/of subversief karakter heeft.

WE MAKE CARPETS

Voor Paradiso maakt WE MAKE CARPETS zes grafische mini-tapijten die op onverwachte plekken in het gebouw opduiken. WE MAKE CARPETS bestaat uit ontwerpers Marcia Nolte, Stijn van der Vleuten en Bob Waardenburg. Ze vermengen met hun tapijten ambachtelijke tradities met een nieuwe ‘twist’.