Lithium

door Andrea Božić / ICK Amsterdam in coproductie met Frascati Producties

3 Jan 2012
7 Jan 2012

Lithium is een interdisciplinaire dansvoorstelling en energie-generator ineen.

Enlarge

Lithium -

With:

Melanchomania

De performers - vijf dansers van gezelschap Emio Greco | PC, een geluidskunstenaar, een beeldend kunstenaar en een lichtontwerper - zijn als de polen van een batterij; ook op afstand blijven ze verbonden met elkaar. De dansers bewegen als op een onzichtbaar schaakbord.

Lithium is gemaakt rondom twee dominante stemmingen van onze hedendaagse samenleving: Mania en Melancholia. In het eerste deel - Mania - vormen de performers een energiek, dynamisch geheel. In het tweede deel - Melancholia - valt de groep uiteen en sijpelt de energie alle kanten op. In het derde deel - Melanchomania - wordt een combinatie gezocht. In melanchomania ontstaat een ruimte waarin de energie stroomt en de ruimte voortdurend verschuift. Lithium is een minimale performance met spectaculaire onderbrekingen; een levend organisme dat voortdurend transformeert.

Lithium is gemaakt in het kader van de tweejarige residentie van Andrea Božić bij het International Choreographic Arts Centre (ICKamsterdam).

Concept en choreografie: Andrea Božić i.s.m. concept; ontwerp visuele ruimte & licht: Julia Willms; muziek & geluidsontwerp: Robert Pravda; dansers: Victor Callens, Dereck Cayla, Vincent Colomes, Neda Hadji-Mirzaei, Suzan Tunca; lichtontwerp: Paul Beumer, Maarten Heijdra; dramaturgisch advies: Henk Danner; kostuums: Nathalie Pravda.

Een theaterproductie van ICKamsterdam in een coproductie met Frascati.
Het International Choreografic Arts Centre is een platform voor hedendaagse dans onder leiding van Emio Greco en Pieter C. Scholten.

Het publiek kan energie doorgeven aan een maatschappelijk betrokken initiatief door middel van een kleine donatie bovenop het kopen van een kaartje: Greenwish or Perspectief.

Speeldata

3-4 januari try-out, 20.30
5 januari premiere, 20.30
6 (+ nagesprek met Pieter t' Jonk) - 7 januari voorstellingen, 20.30
Frascati 1, Amsterdam.

€ 18 / 14,50