Jan-Willem Doornenbal

Wat doe ik hier?

Enlarge

Scannen0005.jpg - Ik probeer naar binnen te kijken

Jan-Willem Doornenbal is op meerdere terreinen actief:
- als zelfstandig web-adviseur en ontwikkelaar (bekijk gerust mijn website en neem contact op met uw vragen);
- als mededeler: publicist van boekjes, een website en wat dies meer zij.