Erfgoedarena

Vorm of inhoud, beleven of leren?

23 May 2012

U bent van harte uitgenodigd voor de Erfgoedarena op woensdagavond 23 mei over erfgoedpresentaties: Vorm versus inhoud, waar ligt de grens tussen beleven en leren?

Tijdens deze Erfgoedarena gaan we in debat over de nieuwe vormen van presenteren en het evenwicht tussen beleven en leren.

Enlarge

Rwacomfoto -

Steeds vaker worden erfgoedpresentaties ontwikkeld die op beleving zijn gericht. Je hoeft het alleen maar te ondergaan. Dat maakt ze toegankelijk voor een breed publiek en erg veel nadenken hoef je niet altijd.

Is dit een trend? Gaat aandacht voor beleving ten koste van de inhoud? Waar moet ik heen als ik er ook nog wat van wil leren? Hoe vinden we een evenwicht?

De urgentie van het onderwerp ligt in het schaarser worden van middelen en de aantrekkelijkheid om te investeren in marketing en aankleding. De verplichting steeds meer eigen inkomsten te genereren versterkt dat. Maar komt je missie, het kennisdelen over je collectie, daarmee niet in knel? En verliezen we niet onze vroegere klanten?

Tijdens de Erfgoedarena van 23 mei maken we hier een analyse van, onder begeleiding van moderator Imre Vegh (debat.nl). Hij ontvangt Mark de Jong (bureau Kossman De jong), Paul Voogt (adjunct-directeur van Naturalis) die met zijn museum aan de vooravond staat van een grote vernieuwing. Naturalis wil na 15 jaar nieuwe doelgroepen bereiken, onder meer met een ander soort inrichting. Ernst van Keulen (educator bij het Scheepvaartmuseum) verzorgt een column.

Praat ook mee op woensdag 23 mei tijdens de Erfgoedarena in de aula van de Reinwardt Academie te Amsterdam. Deelnemen is gratis. U kunt zich aanmelden via de rsvp knop op http://www.reinwardtcommunity.nl/page/6769/nl

Wij kijken uit naar uw komst,
Met vriendelijke groet,
Team Erfgoedarena