Marc Bijl. Urban Gothic

Solo-expositie van de wilde seks-en-rebel-kunstenaar

6 Oct 2012
1 Apr 2013

Marc Bijl (1970) is een veelzijdig kunstenaar wiens repertoire onder meer bestaat uit installaties, video’s, sculpturen, interventies, graffiti en schilderijen.

Enlarge

Marc Bijl - Marc Bijl, La Rivoluzione siamo Noi, 2002, privat collection, gevonden op groningermuseum.nl Marc Bijl

With:

Het werk van Bijl, dat met een herkenbare beeldtaal veelal opgetrokken is uit ruwe bouwmaterialen, golfplaat, spiegels, druiperige zwarte epoxy, in combinatie met overbekende symbolen, (kunst)historische verwijzingen en korte teksten, is een voortdurend onderzoek naar - en een ondermijning van - de onderliggende machtsstructuren die de massacultuur kenmerken.
Naast een selectie vroeg werk, zal in de tentoonstelling ook recent werk te zien zijn. Speciaal voor deze tentoonstelling maakt Bijl een groot nieuw werk.

Bijl exposeert regelmatig in binnen- en buitenland. Werk van hem bevindt zich zowel in openbare als particuliere collecties. In 2004 ontving hij de Charlotte Köhler Prijs en in 2008 won hij de Theo Wolvencamp Prijs. Deze tentoonstelling is Bijl’s eerste grote museale overzicht in Nederland. Naast een selectie vroeger werk, zal in de tentoonstelling ook recent werk te zien zijn. Speciaal voor de tentoonstelling maakt hij een nieuw werk. Marc Bijl woont en werkt in Berlijn.

Marc Bijl maakt in zijn werk gebruik van overbekende logo’s en beeldelementen die direct afgeleid zijn van de jeugd- en protestcultuur. Op een ingenieuze manier maakt hij gebruik van de beeldtaal van multinationals en de gamecultuur om de machtsrelaties tussen het individu en de maatschappij te bevragen en te ondermijnen. Een voorbeeld daarvan is het werk PORN, 2010 dat het Groninger Museum verwierf. Dit werk refereert aan het werk Love van Robert Indiana, dat in de loop van de tijd grote bekendheid kreeg als symbool voor de Love-generation van de jaren ‘60. Bijl paste de sculptuur aan en vertaalde hem naar deze tijd. In een tijdsgewricht dat zijn naïviteit voorgoed verloren lijkt te hebben en waarin sprake is van extreme transparantie, verruwing en vergaande commercialisering, lijkt PORN als symbool niet meer dan een somber label van de tijd waarin wij leven.

Het vroege activisme van Bijl, de graffiti, het spel met beeldmerken en het gebruik van clichés over de gothic- en punkbeweging met veel zwarte epoxy en gotische letters, heeft de laatste tijd plaats gemaakt voor een meer verstilde, sobere beeldtaal. Zonder zijn centrale thematiek te verlaten, lijkt Bijl zich enigszins af te keren van het romantische beeld van de rebel en antikunstenaar en verschuift zijn aandachtsgebied naar de kunstgeschiedenis en het modernisme. Mondriaan, Rietveld, Donald Judd maar ook Kounellis, Beuys en Bas Jan Ader worden in zijn werk geciteerd. Daarmee lijkt zijn werk ook strenger en bedachtzamer geworden.

Nieuw werk
Het nieuwe werk dat Bijl speciaal ter gelegenheid van deze tentoonstelling maakt, zal een geheel eigen interpretatie zijn van de traditionele beeldentuin. Van oorsprong als plek om tot rust te komen en te genieten van de schoonheid, zal van deze uitvoering eerder een ontregelende werking uitgaan.

Conservatoren
De tentoonstelling Marc Bijl. Urban Gothic is samengesteld door conservator hedendaagse beeldende kunst, design en mode Sue-an van der Zijpp en hoofdconservator Mark Wilson.

Catalogus
Bij de tentoonstelling is het boek Marc Bijl. In case you didn’t feel like showing up verkrijgbaar. ISBN 978-90-5662-682-2.

Met dank aan
Provincie Groningen, Gemeente Groningen, BankGiro Loterij.