It's for the best

Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst... Let's start after this bloody freezing period.