Anthony Grayling

Over secularisme, atheïsme en de plek van religie in het publieke domein

29 Aug 2013

Bekend Brits filosoof in debat met Frits Bolkestein, Paul Cliteur en Meindert Fennema.

De Britse filosoof Anthony Grayling staat bekend als een minder polemische maar diepgravende representant van de stroming die The New Atheism wordt genoemd (Dawkins, Hitchens, Harris en Dennett). Grayling is een in Groot-Britannië zeer bekende filosoof met een grote presentie in het publieke debat. Hij is o.a. de biograaf van Descartes; hij schreef een monografie over Wittgestein; hij publiceerde boeken over de geschiedenis van de politieke filosofie; en hij publiceerde vele essaybundels, waarbij hij de laatste jaren steeds meer op de voorgrond treedt als voorstander van secularisme (scheiding van kerk en staat) en van het humanisme.

Het wordt hoog tijd dat Nederland zijn werk beter leert kennen. De titel van zijn lezing deze avond is: "Secularism, Atheism and the Place of Religion in the Public Domain".

De lezing wordt ingeleid door Paul Cliteur. Na afloop vragen uit de zaal en discussie in een forum met Frits Bolkestein, Paul Cliteur en Meindert Fennema, onder leiding van Yoeri Albrecht.

Grayling publiceerde onlangs
• Grayling, A.C. The God Argument: The Case against Religion and for Humanism, Bloomsbury, London 2013.
• Grayling, A.C., The Good Book: A Secular Bible, Conceived, Selected, Redacted, Arranged, Worked, and in Part Written by A.C. Grayling, Bloomsbury, London 2011.