The Dwarf Empire

Sanne de Wilde

1 Feb 2014
14 Mar 2014

WIE KIJKT NAAR WIE?
De Brakke Grond presenteert The Dwarf Empire, de eerste solo-expositie van de Vlaamse fotografe Sanne De Wilde. The Dwarf Empire, een attractiepark in Zuid-China, is het rijk van 70 dwergen, waar zij twee keer per dag een show opvoeren voor toeristen. In de expositie schuiven verschillende werkelijkheden langs en over elkaar heen. Wie kijkt er naar wie? De Wilde toont een diffuus rollenspel en laat ook zien hoe zijzelf onderdeel werd van een kunstmatige realiteit.

WHO IS WATCHING WHO?

Flemish Arts Centre De Brakke Grond presents The Dwarf Empire, the first solo exhibition by Flemish photographer Sanne De Wilde. The Dwarf Empire, a theme park in southern China, is home to 70 dwarfs, who give a show for tourists twice a day. In the exhibition, different realities rub up against, alongside and over one another. Who exactly is watching who? De Wilde reveals a diffuse role-play and shows us how the photographer herself becomes part of an artificial reality.

Enlarge

Sanne de Wilde / The Dwarf Empire -

Het park werd opgericht door vastgoedondernemer Cheng Mingjing om zijn kleine medemens aan werk te helpen en een veilig onderkomen te bieden. Is het park een sociale voorziening of een eigentijdse mensenzoo? Zijn de kleine mensen gelukkig? De Wilde verbeeldt deze vragen in een visuele puzzel, maar laat duidelijke antwoorden achterwege. Ze licht de gelaagde werkelijkheid van het pretpark uit, van de ministeriële nepfuncties van de dwergen, gekooide vlinders in een vergane vlindertuin tot de Chinese beeldcultuur die tot in de gedeelde slaapkamers van de dwergen doordringt. Een illusie die in stand wordt gehouden, maar ook scheurtjes vertoont.

In dit universum kreeg De Wilde onverwacht eveneens een rol toebedeeld. Met haar lengte, blonde haar en blauwe ogen werd zij de uitzondering, de afwijking van de norm. Zowel toeristen als dwergen maakten van haar een personage en een foto-object. In de Brakke Grond trekt ze dit complexe rollenspel door naar het hier en nu van de expositieruimte. Er worden ook een aantal gratis rondleidingen georganiseerd.

SANNE DE WILDE (1987) studeerde met het boek The Dwarf Empire in 2012 af aan het KASK in Gent. De fotoserie won de Photo Academy Award 2012 in de categorieën Volkskrant Magazine en De Morgen, evenals de International Photography Award Emergentes DST 2013. Sinds dit jaar werkt De Wilde als fotograaf bij de Volkskrant. www.sannedewilde.com

In samenwerking met Bredaphoto

OPENINGSTIJDEN
Ma t/m Vr 11u-18u00
Za & Zo 13u00 – 18u00
De expositie is open tijdens avondprogramma’s van de Brakke Grond.
Gratis

ENGLISH

The park was founded by property developer Cheng Mingjing to provide work for and offer a place to live to his vertically challenged brethren. Is the park a form of social service, or a kind of modern human zoo? Are the little people happy? De Wilde presents these questions in a visual puzzle, without providing any clear answers. She illuminates the layered reality of the park, from the fake ministerial titles held by the dwarfs, caged butterflies in a dilapidated butterfly garden to Chinese visual culture, which reaches even into the shared bedrooms of the dwarfs. An illusion that is just about maintained, even through the cracks are starting to show.

De Wilde is unexpectedly given a role to play in this universe. Being tall, with blond hair and blue eyes, she became the exception, the deviation from the norm. Both tourists and dwarfs transformed her into a character and a photo opportunity. In De Brakke Grond, she extends this complex role-play into the here and now of the exhibition space.

SANNE DE WILDE (1987) graduated with the book The Dwarf Empire from the KASK art academy in Ghent in 2012. The photo series won the Photo Academy Award 2012 in the Volkskrant Magazine and De Morgen categories, as well as the International Photography Award Emergentes DST 2013. De Wilde started working as a photographer for de Volkskrant this year. www.sannedewilde.com

In collaboration with: Bredaphoto

OPENING HOURS
Mon to Fri 11h00 – 18h00
Sat & Sun 13h00 – 18h00
Admission free
The exhibition is also open during evening shows in De Brakke Grond.