Expositie Pieter Van den Bosch 'Aanslagen Zonder Gevolgen'

Tentoonstelling over de relatie tussen mens en natuur met elementen als tijd, licht, vuur en explosies

13 Dec 2014
18 Jan 2015

Kunstenaar en performer Pieter Van den Bosch onderzoekt onze relatie met oerelementen zoals vuur, licht of de dieren rondom ons heen

Enlarge

Lighting the forest -

Met de expositie Aanslagen Zonder Gevolgen neemt de Vlaamse kunstenaar Pieter Van den Bosch gedurende een ruime maand de Brakke Grond over. De kunstenaar initieerde in het najaar van 2014 een reeks aanvalssituaties in Nederland en België in de vorm van vuurconstructies, die, zonder reëel gevaar, toegankelijk waren voor deelnemers. In de expositie begeef je je tussen de videobeelden van deze ‘aanslagen’, stuit je op eerder werk van de kunstenaar waarin hij ‘het moment van impact’ reconstrueert en zie je het resultaat van de ‘aanslag’ op de Brakke Grond.

Je bent van harte welkom bij de opening op zaterdag 13 december om 19u30.

Waar de journalistiek zich richt op de inhoudelijke context van een aanslag en zich vaak visueel beperkt tot de zichtbare gevolgen ervan, richt Van den Bosch zich op het gewoonlijk ontoegankelijke en onwaarneembare moment van een aanslag. Wat hem interesseert is mensen dichtbij het vuur brengen, dat zowel verleidt en fascineert als dat je ervan wil weglopen. Tijdens zijn performances confronteert hij mensen in een veilige setting met die dualiteit. In de expositie worden deze momenten van voorbereiding, explosie, ontlading en verandering op video getoond: uitgerekt, vertraagd en vanuit verschillende perspectieven.

Van den Bosch opent de expositie op 13 december met nog een laatste zesde ‘aanslag’. Deze explosie wordt visueel gevangen en het resultaat kan tijdens de hele maand gezien en ervaren worden. Zo loodst Van den Bosch ons in Aanslagen Zonder Gevolgen door een parcours van video en installaties en laat ons vragen plaatsen bij de eigen kijkervaring.

Pieter Van den Bosch (1983) studeerde Performance aan de Toneelacademie Maastricht. Zijn experimenten met vuur en explosieven leidden ertoe dat hij ook de opleiding Pyrotechniek ging volgen. Sindsdien zijn vuur en explosieven, naast andere aardse thema's zoals natuur, dieren en licht, vaste elementen in zijn werk. Wat hij maakt laat zich omschrijven als een combinatie tussen performance en beeldende kunst. www.pietervandenbosch.be