Open Oproep Ontwerpen aan Voedselregio's

Deadline

4 May 2015

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers op voorstellen in te dienen die de ruimtelijke consequenties van een duurzame, geïntegreerde voedselketenbenadering onderzoeken en in beeld brengen.

Enlarge

OpenOproepOntwerpenaanVoedselregios -

Nederland is op mondiale schaal een van de voorlopers in de organisatie van voedselsystemen. Toch wordt de nieuwste kennis en technologie voor het creëren van veerkrachtige voedselregio’s in eigen land niet volledig benut. Veranderende waarden als duurzame en biologische voedselvoorziening en de groeiende voorkeur voor lokale producten spelen hierbij een rol. Zo zijn in Nederland stadslandbouwinitiatieven en lokale markten in opkomst. De vraag is echter of deze voorkeur voor kleinschaligheid niet op gespannen voet staat met het oplossen van het voedselvraagstuk dat zich op wereldschaal voordoet. Vanwege het multidisciplinaire karakter van deze uitvraag strekt cross-sectorale samenwerking tot aanbeveling. Voorstellen in het kader van de Open Oproep Ontwerpen aan Voedselregio's kunnen t/m 4 mei worden ingediend. Meer informatie over de Open Oproep en hoe hiervoor aan te vragen vindt u hier: http://stimuleringsfonds.nl/nl/het_fonds/open_oproepen/open_oproep_ontwerpen_aan_voedselregio_s/.