Redacteur Community

Oproep Open Joodse Huizen Den Haag 2015

Mei 2015 organiseert de Stichting Joods Erfgoed Den Haag opnieuw 'Open Joods Huizen'. De Stichting is opzoek naar mensen die een bijdrage kunnen leveren aan dit project.

Open Joodse Huizen

In 2013 en 2014 deed Den Haag mee aan het project ‘Open Joodse Huizen’, een initiatief in 2010 van het Joods Historisch Museum Amsterdam. Een enthousiaste werkgroep nam de organisatie op zich en vond adressen in de stad, waar eigenaren en/of bewoners bereid waren om op 4 en 5 mei hun woning of winkel, waar vroeger Joodse families woonden, open te stellen.
Daar werden door nabestaanden, getuigen of vertellers de verhalen verteld over het leven in de oorlog van de Joodse bewoners die er woonden of werkten, over hun deportatie en hun uiteindelijk lot.
Het waren intieme ‘huiskamerbijeenkomsten’, en de ervaring met het project leert, dat bezoekers onder de indruk zijn van datgene, wat zich in het pand in de oorlog heeft afgespeeld en wat het lot is geweest van zijn bewoners.
In de link hieronder leest u meer over het project zoals dat in 2013 in Den Haag is uitgevoerd:
Terugblik Open Joodse Huizen 2013
En zie ook Open Joodse Huizen in Nederland in 2013 en 2014 en de plannen voor 2015:
Open Joodse Huizen

Oproep

Om in mei 2015 opnieuw ‘Open Joodse Huizen’ te kunnen houden in Den Haag, komt op korte termijn een werkgroep bijeen. In de eerste plaats moet er een lijst worden gemaakt van adressen die Open Huis kunnen houden; adressen waar in de oorlog een Joods gezin of familie woonde of een Joods bedrijf was gevestigd en waar de bewoners tussen 1942 en 1944 zijn gedeporteerd.
Indien u de werkgroep met deze gegevens verder kunt helpen – een adres, namen van bewoners, het verhaal dat speelde en het lot van de bewoners – verzoek ik u met mij hierover contact op te nemen.
U kunt ook de werkgroep versterken, door op vrijwillige basis deel te nemen in het project. Het is niet noodzakelijk dat u nu al alle gegevens over (de geschiedenis van) het adres kent.

De werkgroep heeft tot taak

- de gegevens van het adres ten tijde van de oorlog te verzamelen; maar als werkgroeplid werkt u enthousiast mee om:
- idem, wat betreft de gegevens van de toenmalige bewoners (via nabestaanden, buurtbewoners) *)
- contact te leggen met de huidige bewoners op het adres; zij stellen hun woning/winkel ter beschikking
- te zoeken naar het inhoudelijke verhaal op 4 en 5 mei: nabestaanden, vrienden, buren, verteller *)
- op de dagen van Open Huizen aanwezig te zijn op een of meer adressen
*) op de ‘Community Joods Monument’ kunt u personen en adressen zoeken en t.a.v. een aantal adressen zijn al teksten en/of foto’s beschikbaar.
Zie: Zoeken Community Joods Monument

Reageren

U kunt uw reactie mailen naar: Joods Erfgoed Den Haag (joodserfgoeddenhaag@gmail.com)

Martin Driessen
voorzitter Stichting Joods Erfgoed Den Haag
Stichting Joods Erfgoed Den Haag