Rooms of Humanity

Theatrale installatie

19 Sep 2015

“Monsters exist, but they are too few in number to be truly dangerous. More dangerous are the common men, the functionaries ready to believe and to act without asking questions.” (Primo Levi)

Enlarge

Rooms of Humanity -

Hoe is het mogelijk dat, ondanks historisch besef, volkerenmoorden telkens weer plaatsvinden? En hoe kan volkerenmoord voorkomen worden? De installatie Rooms of Humanity onderzoekt menselijk gedrag en daden van menselijkheid in genocidale situaties. De interactieve, ervaringsgerichte installatie nodigt het publiek uit te reflecteren op de eigen ervaringen, geschiedenis en identiteit als het geconfronteerd wordt met polarisatie en onmenselijkheid. De avond sluit af met een podiumgesprek over individuele en collectieve verantwoordelijkheid in situaties van uitsluiting en geweld. In hoeverre zijn wij medeplichtig? Kunnen we onze menselijkheid behouden onder extreme omstandigheden?Theatermakers Ilil Land-Boss en Giselle Vegter onderzochten de universele mechanismen die ten grondslag liggen aan dit terugkerend fenomeen. Gedurende de afgelopen twee jaar verzamelden zij verhalen en interviews, historische feiten en filosofische citaten. Bij het Theaterhaus Jena in Duitsland ensceneerden ze vanuit dit materiaal de documentair-theatrale installatie Sieben Räume Unbegreifen die in mei 2015 zijn succesvolle première beleefde. Rooms of Humanity bestaat uit een aantal van deze ruimtes die voor een Engelstalig en Nederlands publiek verder zijn ontwikkeld. Op zaterdag 19 september is de installatie te ervaren in De Balie in Amsterdam.