Thinking about the future

2025 scenarios for journalism

5 Oct 2015

Nieuwsorganisaties staan onder druk door ontwikkelingen van buitenaf. Dat biedt kansen, maar ook bedreigingen. De International Newsroom Summit 2015 gaat in op deze ontwikkelingen en biedt een podium aan tal van experts van binnen en buiten de journalistieke sector.

Tijdens de Newsroom Summit in Hamburg zal Algemeen directeur René van Zanten ingaan op de toekomst van de journalistiek aan de hand van het door het fonds uitgevoerde scenario-onderzoek.

summit
summit

Tijdens de Newsroom Summit zullen onder andere de volgende thema's aan bod komen:

  • De vraag naar live- en achtergrondverslaggeving
  • Het vaststellen van redactionele aandachtgebieden
  • De bouw van een duurzame multi-brand nieuwsorganisaties

Meer informatie en het volledige programma van de International Newsroom Summit is hier te vinden.