Vreemdgaan @ Art Pie

15 May 2010
23 May 2010

Medialab Enschede presenteert zich dit jaar voor het eerst op de Art Pie / Kunstvlaai. In de Gashouder wordt door Medialab Enschede Vreemdgaan gepresenteerd, een project dat de uitdagingen van kunstenaars die buiten de eigen discipline treden centraal stelt. De aanleiding vormden de uitkomsten van het project Virtueel Museum dat eind 2009 voor Art Pie werd ontwikkeld. Kunstenaars uit verschillende disciplines werden opgeroepen een virtueel kunstwerk te maken en deze binnen een overkoepelend museum te presenteren. Van de 35 kunstenaars die zich voor het project hebben aangemeld hebben er uiteindelijk 11 een virtueel kunstwerk afgemaakt. Een Art Pie presentatie van een museum maakte plaats voor een presentatie van het proces waarin de kunstenaars aan het woord komen.

Het project Vreemdgaan werd door Medialab Enschede ontwikkeld in samenwerking met kunstenaar Bram den Hond en curator Ella Buzo. Kunstenaars uit Enschede en kunstenaars die een binding hebben met de stad werden uitgedaagd buiten hun vertrouwde vakgebied te treden. Bram den Hond ontwikkelde een gebruiksvriendelijk programma dat de kunstenaars in staat stelde om objecten, texturen en werelden te maken al dan niet in combinatie met afbeeldingen, video’s en geluid van eigen werk. 'Oneindigheid' bood interessante interpretaties binnen de virtuele wereld en werd door de curator als thema gekozen. Schilders, tekenaars, fotografen, beeldhouwers, installatie- en mediakunstenaars werkten in tientallen workshops met hetzelfde programma waarin ze het thema en hun artistieke vrijheid tot uitdrukking konden brengen. Gedurende de workshops bleek echter dat de mogelijkheden en beperkingen van een nieuw medium door de kunstenaars verschillend werden ervaren. Van de 35 kunstenaars hebben 24 kunstenaars zich teruggetrokken uit het project. Het onvermogen zich uit te drukken in een onbekend medium, het ontbreken van de benodigde technische kennis en de beperkingen van het softwareprogramma, werden als hoofdredenen genoemd voor het niet kunnen afronden van het project. Desondanks werd het proces door vrijwel alle deelnemers als interessant, waardevol en leerzaam aangewezen. Het oorspronkelijke concept van een overkoepelende presentatie van het Virtueel Museum op de Art Pie maakte uiteindelijk plaats voor een presentatie onder de naam Vreemdgaan waarin het (artistieke) proces centraal wordt gesteld. Wat was de gedachte achter het project, wat waren de sterke en zwakke punten, hoe hebben kunstenaars met verschillende achtergronden het project ervaren?

Tijdens Art Pie 2010 worden 11 werken gepresenteerd die het Virtueel Museum als eindbestemming hadden met uiteenlopende interpretaties en uitvoeringen; van surrealistische kamers, abstracte sculpturen tot Escheriaanse werelden en een cross-over tussen eigen en virtueel werk. Daarnaast worden levendige één-minuut-videoverslagen getoond waarin kunstenaars hun visie op het project geven. Successen, ontdekkingen, experimenten, maar ook frustraties en teleurstellingen passeren de revue.

Deelnemende kunstenaars: Mycke Benschop, Martine Berkenbosch, Miriam Bonder, Petra Boonstra, Thomas Chudoba, Gert Derks, Dorothea Hassink, Annemarie Huirne, Loby Lam, Eva Meijer, Moniek Rutten, Wanda Schaap, Inge Schenke, Frank Seinen

Art Pie vindt plaats van 15 t/m 23 mei 2010
Opening: zaterdag 15 mei van 16.00-19.00 uur
Openingstijden 16 t/m 23 mei dagelijks van 12.00-18.00 uur
Toegang: € 7,-
Kaartverkoop: op het Westergasfabriekterrein voor Zuiveringshal West

Voor meer informatie zie: www.kunstvlaai.nl/2010

Credits:
Project: Medialab Enschede (met dank aan de gemeente Enschede)
Projectcoordinator en concept: Wilja Jurg
Software en workshops Virtueel Museum: Bram den Hond
Curator: Ella Buzo
Videoregistraties: Frank Seinen