Burgerinitiatief Lokale Democratie #2

11 Feb 2013

Een avond over hoe je verantwoordelijkheid in en voor het publieke domein kan organiseren als 'eigendom' van maatschappelijke en burgerinitiatieven en hoe je dat democratische legitimatie kan geven.

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN
De stadsdelen gaan op de schop, maar het is nog onduidelijk hoe de toekomst van de democratie er in de Amsterdamse buurten en wijken uit gaat zien. Burgerinitiatief Lokale Democratie neemt alvast een voorschot en gaat zelf op zoek naar gewenste nieuwe vormen. Het vertrekpunt is niet het huidige politieke bestel, maar het perspectief van maatschappelijke en burgerinitiatieven. In een serie bijeenkomsten verkennen we de mogelijkheden en werken we toe naar uitvoerbare voorstellen. Deze tweede aflevering (lees het verslag van de eerste bijeenkomst hier) concentreert zich op de vragen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Hoe ver wil en kan een burgerinitiatief gaan in het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor gemeenschaps- en publieke taken? Wat betekent dat voor de positie van het lokale bestuur en overheidsdiensten? Welke bevoegdheden moeten burgerinitiatieven krijgen om hun ambities waar te kunnen maken? En op welke manier willen we in de toekomst die verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan burgerinitiatieven toekennen? Nu zien we vooral dat burgerinitiatieven deze naar zich toe kunnen trekken daar waar de gemeente bewust of onbewust gaten laat vallen. Willen we die afhankelijkheidsrelatie in stand houden, of moeten burgerinitiatieven zelf een vorm van democratische legitimiteit krijgen met de daarbij behorende speelruimte?

Met de inspiratie van onder andere Henk van Waveren en Piet van Diepen (Wikistad), Jos van der Lans (publicist en Tolhuistuin), Floor Ziegler (Noorderparkkamer), Herman van Wissen (Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert) en Gerard Zwarts (SMS-Alert Molenwijk) op zak gaan we gezamenlijk het gesprek aan over hoe je verantwoordelijkheid in en voor het publieke domein kan organiseren als 'eigendom' van burgerinitiatieven. Uiteraard kijken we naar wat er nodig is om de verandering daar naar toe in te zetten en te realiseren en ook willen we alvast een eerste oriëntatie plegen op de mogelijkheden om middelen beschikbaar te stellen.

PROGRAMMA
Aftrap (2 x 10 minuten)
Met Jos van der Lans en Henk van Waveren over vier centrale vragen:
1. Hoe ver wil en kan een burgerinitiatief gaan in het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor gemeenschapstaken in het publieke domein
2. Over welke bevoegdheden en middelen moet het dan kunnen beschikken
3. Hoe kan dit democratisch geschieden (verantwoording afleggen, transparantie..)
4. Wat betekent dit voor de relatie met de lokale politieke bestuursvorm en de grote maatschappelijke instellingen op terrein van welzijn, wonen en werken

Gesprek met burgerinitiatieven
Met Floor Ziegler, Gerard Zwarts en Herman van Wissen bespreken we hun praktijk als initiatiefnemer vanuit twee vragen:
1. Welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben jullie op je genomen in het publieke domein of zouden jullie willen vervullen
2. Wat betekent dit voor de relatie met het openbaar bestuur en met grote middenveldorganisaties zoals welzijns- en zorginstellingen, woningcorporaties e.d.

Dialoog
Tenslotte gaan we de dialoog aan met alle deelnemers. Doel van het gesprek is om punten te benoemen die opgenomen moeten worden in een manifest dat als uitkomst van de serie Lokale Democratie bijeenkomsten kan worden besproken in wijken en buurten en daarna wordt aangeboden aan leden van de centrale gemeenteraad en kandidaten van politieke partijen voor de nieuw te vormen lokale bestuursorganen.

Firouz Azarhoosh (Meevaart) zal op deze avond ook de uitkomsten toelichten van een debat met actieve burgers in Oost over hetzelfde thema dat op vrijdag 8 februari plaatsvindt.

Burgerinitiatief Lokale Democratie is een samenwerking van individuen die werkzaam zijn bij Agora Europa, Pakhuis de Zwijger, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Hogeschool van Amsterdam, Kennis Netwerk Amsterdam, Movisie, Netwerk Democratie, Eigenwijks, Ouderen Advies Netwerk, Wijkcentrum d’Oude Stadt, Wijkcentrum Ceintuur, Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert, Wijkopbouworgaan Watergraafsmeer, Wijkopbouworgaan Rivierenbuurt, HTIB en Dynamo.