Makelovenotart

Makelovenotart (MLNA) was een kennisprogramma dat culturele instellingen inspireerde en ondersteunde om zich te verbinden met de samenleving. MLNA liep van 20 januari 2010 tot 1 januari 2011. De missie van MLNA was om toegang tot kennis, ervaringen en nieuwe netwerken aan te bieden. Ook gaf MLNA begeleiding en advies, onder meer voor de projecten van de regeling Innovatieve Cultuuruitingen. MLNA werd mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW en werkte samen met de Cultuurformatie. De uitvoering lag bij Kennisland, de Baak en Mediamatic.

Enlarge

verbazing -

MLNA sloot aan op de regeling Innovatie cultuuruitingen dat als doel had het maatschappelijk draagvlak en publieke erkenning voor kunst en cultuur te vergroten. Na twee subsidierondes in 2009 en 2010 met in totaal 12 gehonoreerde projecten, heeft het kabinet besloten de subsidieregeling Innovatieve Cultuuruitingen stop te zetten. Ook het kennisprogramma Makelovenotart stopte in januari 2011.

De urgentie voor culturele instellingen om te vernieuwen en zich te verbinden met de samenleving is echter onverminderd. En deze lijkt nu zelfs groter dan ooit. Kennisland, Mediamatic en De Baak zien dat zeker in en willen de culturele sector graag blijven ondersteunen die uitdaging aan te gaan. Wij zijn daarom verheugd dat het Ministerie OCW heeft ingestemd dat wij een aantal activiteiten van het programma in 2011 nog kunnen blijven doen.

De website en nieuwsbrief zullen ophouden te bestaan. Het Makelovenotart leden netwerk blijft bestaan en de profielen verhuizen naar www.komjeook.org. Kennisland, Mediamatic en De Baak informeren geïnteresseerden verder via de website van Kom je ook? en hun eigen websites over verschillende activiteiten. Daar kun je meer lezen over en van diverse vernieuwende projecten uit de cultuursector.

Contact

Stichting Nederland Kennisland
info@mlna.nl
020-5756720
Postbus 2960
1000 CZ Amsterdam