20 Oct 2005

Bijeenkomst Toegang tot Toezicht

Op 5 oktober 2005 vond in 't Concertgebouw in Amsterdam de bijeenkomst Toegang Tot Toezicht plaats. In de bijeenkomst stond diversiteit in besturen van culturele instellingen centraal.

With:

Op 5 oktober 2005 vond in het Concertgebouw in Amsterdam de bijeenkomst Toegang Tot Toezicht plaats. Samenwerkingspartners in de organisatie van deze middag waren het Concertgebouw, Kunst & Zaken, Netwerk CS, Atana, Kunsten ‘92 en het Instituut voor Publiek en Politiek.

In de bijeenkomst stond diversiteit in besturen van culturele instellingen centraal. Met name de vraag hoe een doorbraak van vrouwen en allochtonen naar bestuurlijke functies kan worden gemaakt. De samenstelling van een bestuur of raad van toezicht is immers mede bepalend voor de kwaliteit van het bestuur en toezicht. Bij het verbeteren en professionaliseren van cultural governance verdient dit aspect volop aandacht.
Na een presentie van onderzoeksbureau Risbo over de stand van zaken op het gebied van vrouwen en allochtonen in besturen van culturele organisaties, presenteerden Rob Boonzajer-Flaes van Atana en Mavis Carrilho van Netwerk CS op komische wijze een visie over bestuurlijke diversiteit aan Staatssecretaris Medy van der Laan. Vervolgens ging de staatssecretaris in haar antwoord in op dilemma’s en oplossingen die zij in haar eigen werkpraktijk tegenkomt als het over diversiteit gaat.
In ‘de grote smoezen carrousel’ (Zie info hieronder) is tijdens de bijeenkomst gewerkt met succesvolle strategieën en oplossingen, hoe krijgt u bijvoorbeeld toegang tot een breder en diverser netwerk?
De bijeenkomst werd bezocht door directies, besturen en raden van toezicht van culturele instellingen. Over het algemeen kan gezegd worden dat de meeste van hen al actief zijn op het gebied van het vergroten van diversiteit en daar al enige jaren ervaring in hebben opgebouwd.
Initiatiefnemer voor de bijeenkomst was Martijn Sanders, directeur Concertgebouw en lid van het Ambassadeursnetwerk Besturen. Veertien boegbeelden uit diverse sectoren vormen het Ambassadeursnetwerk Besturen en zetten zich een jaar lang in om een grotere participatie van vrouwen in politieke en maatschappelijke besturen te bevorderen. Het Ambassadeursnetwerk Besturen is een initiatief van minister de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

‘de grote smoezen carrousel’*
Onder de titel ‘Wat gaan we doen?’ gingen de deelnemers groepsgewijs in op een aantal smoezen en uitvluchten die door organisaties vaak gebruikt worden om niets te doen aan diversiteit. De deelsessies werden voorgezeten door een sessieleider, welke reeds een uitgebreide ervaring heeft met de thematiek. In de sessie werd de zin en onzin van de stellingen besproken en voorzien van tegenargumenten en/of oplossingen.
De volgende smoezen zijn behandeld:
• Vrouwen voelen zich niet thuis in onze bestuurscultuur. Door: Eva van Gils, adviseur /coach, Carrières of Barrières
• Gericht werven van vrouwen of allochtonen is niets voor ons. Om te beginnen zijn ze heus wel in staat voor zichzelf op te komen. Bovendien werkt een doelgroepbeleid averechts omdat het mensen stigmatiseert. Door: Annette Kimman, manager retail banking Delta Lloyd Bank (Winnaar diversity award 2002)
• Wij letten bij selectie alleen op kwaliteit. Man of vrouw, autochtoon of allochtoon, jong of oud; het speelt bij onze selectie geen enkele rol. Door: Ben Hurkmans, directeur Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten
• We zijn een gezellige vriendenclub, dan moet je er geen buitenstaanders bijnemen. Door: Rob Boonzajer Flaes directeur Binoq/Atana
• We hebben helaas geen vacatures. Door: Mavis Carrilho, directeur I-nova en Netwerk CS
• We hebben bestuurders nodig met een breed netwerk, en dat hebben allochtonen nu eenmaal niet. Door: Otto Romijn, voormalig directeur Tropentheater Amsterdam
• We kunnen ze niet vinden. Door: Carla M. Aalse, adviseur werving en selectiebureau UD & VB


Smoezenboekje
Tijdens de dag werd een grote aantal handige tips en gedachtenlijnen gedeeld. Naar aanleiding daarvan is een smoezenboekje gemaakt dat hier te downloaden is: Smoezenboekje.

Download hier het Verslag bijeenkomst Toegang tot Toezicht.