interview 16 Feb 2007

Interview Samar Haddad - journalist, schrijver marketingtoolgids

In 2006 is Netwerk CS uitgebreid met een afdeling gericht op stad en provincie Utrecht, Netwerk CS Utrecht. Elke twee maanden met het verschijnen van de nieuwsbrief brengen we nieuws en een nieuw lid van Netwerk CS uit Utrecht onder de aandacht, deze keer Samar Haddadaan het woord.

With:

In elke nieuwsbrief die Netwerk CS tussen 2006 en 2008 verspreidde, werd een van de leden van ' Netwerk CS Utrecht' onder de aandacht gebracht. De interviews geven een beeld wat er speelt op het gebied van diversiteit in stad en provincie Utrecht.

februari 2006

Samar Haddad houdt zich bezig met de marketing toolgids van Stichting Culturele Zondagen. Waarom is dit?

Ik merk dat de marketing voor etnische groepen nog erg onderontwikkeld is. Culturele instellingen zouden dit eigenlijk als speerpunt moeten hebben in hun publieksbereik, als ze een cultureel diverser publiek willen. De Nederlandse omgang is vrij zakelijk, informatie wordt gehaald en zaken zijn afgehandeld. Om contact te maken met een Turkse of Marokkaanse doelgroep heb je een sleutelfiguur nodig die jou en jouw activiteiten aanraadt bij zijn achterban. Het is socialer, het is van belang dat contacten warm gehouden worden, dat je iets voor elkaar betekent. Er zouden mensen aangenomen moeten worden die de contacten maken met de doelgroep en deze onderhouden zodat door middel van kunst en cultuur de Nederlandse Turk of Nederlandse Marokkaan, Surinamer of Antilliaan bereikt wordt.

Wat houdt deze marketing toolgids in?

Het moet een praktische gids worden voor marketeers in het culturele werkveld die bezig zijn met etnomarketing. Culturele diversiteit wordt belangrijker in de kunst en cultuur; marketeers van de verschillende culturele instellingen doen nu zelf hun research om verschillende doelgroepen te vinden en te bereiken. In plaats dat iedereen zijn eigen wiel opnieuw uitvindt, komt er een gids met informatie en adresgegevens van contactpersonen, instellingen en zelforganisaties zodat de eerste stap van research overgeslagen kan worden. Het leven van de marketeer die kunst en cultuur bij diverse groeperingen aanprijst in de etnomarketing wordt hiermee hopelijk iets makkelijker gemaakt.

Hoe ga je te werk?

Ik maak gebruik van verschillende methodes; ik spreek met veel culturele instellingen spreken die hiermee bezig zijn, internetresearch en daarnaast put ik uit mijn eigen netwerk, waarin ik veel contacten heb op dit gebied.

Is dit ook je oorspronkelijke vak? Marketing, onderzoek?

Nee, ik ben inmiddels zeven jaar freelance journaliste, met als specialisaties ontwikkelingen in de verschillende etnische minderheidsgroepen, onderwijs en arbeidsmarkt. Ik schrijf onder meer voor Contrast, de Sp!ts, vakbladen en commerciële tekstbureau's. Voor RTV Utrecht heb ik ook items gemaakt voor het programma Utopics, reportages over multicultureel Utrecht en ik heb gewerkt op de internetredactie van Algemeen Nederlands Persbureau.

Je hebt iets met multiculturele onderwerpen, hoe komt dat?

Mijn affiniteit ligt bij sociaal maatschappelijke onderwerpen, hoe mensen met elkaar omgaan in het dagelijkse leven. Op de School van Journalistiek krijg je les in alle journalistieke genres en had ik als specialisatie Europese Unie en tijdschrift. Achteraf gezien voelde ik me aangetrokken tot onderwerpen die gaan over emancipatie en uitsluiting zoals vluchtelingen, etnische minderheden, vrouwen, vraag me niet waarom. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in andere culturen omdat ik zelf een Jordaans-Nederlandse achtergrond heb en dus ben opgegroeid met het idee van twee werelden. Na school kwam ik terecht bij een vakblad over beroepsonderwijs en volwasseneneducatie dat in kaart brengt hoe het beleid wat door ministeries en managers wordt bedacht uitwerkt in de praktijk. Een groot gedeelte van de leerlingen op de roc's is allochtoon en het viel me op dat ze nooit aan het woord kwamen. In plaats van te blijven hangen in bureauredactie ging ik langs op de scholen om met jongeren, probleemjongeren en schooluitvallers te praten. Zo is bij mij het idee ontstaan dat ik het belangrijk vind om de mensen op wie het beleid betrekking heeft ook zelf aan het woord te laten komen. We moeten eens af van het praten over en bedenken voor, neem mensen serieus en laat ze hun zegje doen.

Waar kan jij je druk om maken? Boos om worden? Waar sta jij voor?

Waar ik slecht tegen kan is ongeïnformeerdheid. Mensen die een mening vormen zonder goed geïnformeerd te zijn. Mensen die klagen over de maatschappij maar niet zien hoe ze zelf bijdragen aan datgene waarover ze klagen. Zoals zeuren over milieuvervuiling maar wel in de auto naar de supermarkt om de hoek gaan. Ondanks al dat geklaag in Nederland leven we in een van de villawijken van de wereld met toegang tot elektriciteit, stromend water, onderwijs en talloze mogelijkheden voor individuele ontplooiing.

Je bent nu een paar weken bezig, hoe bevalt het culturele werkveld?

Moeilijk te zeggen, ik ben pas twee weken bezig. Tot nu zijn de mensen die ik gesproken heb aardig en behulpzaam.

Aan wie zou je het 1e exemplaar willen overhandigen?

Mariëlle Pals, projectleider van Culturele Zondagen, zij wil heel graag dat een gids als deze uit gebracht word.

Waar en wanneer kunnen mensen in het veld de marketing toolgids vinden?

Verwacht wordt begin april 2007, gratis verspreid onder culturele instellingen die betrokken zijn bij initiatieven met een cultureel divers publiek.

Wil je nog iets meegeven aan de mensen die jouw spotlicht opzoeken?

Tips en andere informatie op dit onderwerp zijn welkom en te mailen naar mooiewoorden@gmail.com.