16 Feb 2007

Hart voor jongeren

CATch biedt cultuureducatie binnen- en buitenschools op stedelijke schaal in een omvang zoals nog niet eerder is gerealiseerd in Nederland. In de te downloaden publicatie worden de belangrijkste onderdelen van de CATch-methodiek beschreven en vanuit de praktijk belicht.

Enlarge

Overdracht publicatie CATch-methodiek -

CATch is één van de projecten uit het programma Bijzondere Trajecten Risicojongeren dat wordt gefinancierd door DMO (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) van de gemeente Amsterdam. CATch biedt cultuureducatie binnen- en buitenschools op stedelijke schaal in een omvang zoals nog niet eerder is gerealiseerd in Nederland. CATch is een project dat de binding van jongeren met school en arbeid versterkt door middel van actief leren en competentie-ontwikkeling vanuit culturele disciplines. Het belangrijkste doel van het CATch is om jongeren opnieuw te motiveren voor onderwijs of arbeid.

Het unieke van de CATch-methodiek is de zogenaamde strategische driehoek waarbij culturele instellingen en instroompartijen samenwerken en verschillende expertises samenbrengen. Bij CATch wordt gebruik gemaakt van alternatieve leerstijlen die een waardevolle aanvulling zijn op het meer formele opleidings- en arbeidsgerichte aanbod.

In deze publicatie worden de belangrijkste onderdelen van de CATch-methodiek beschreven en vanuit de praktijk belicht. In elk hoofdstuk wordt eerst ingegaan op een onderdeel van de theorie van de methodiek, dat vervolgens met interviewfragmenten met mensen van de instroompartijen en culturele organisaties wordt geïllustreerd

De centrale vraag:
Wat is de CATch-methodiek en hoe werkt deze in de praktijk?

Deelvragen:
Welke jongeren nemen deel aan CATch? (Hoofdstuk 1)
Wat is de strategische driehoek? (2.1 en 2.2)
Wat is de meerwaarde hiervan en hoe werkt dit in de praktijk? (2.3 en 2.4)
Welke alternatieve leerstijlen gebruikt CATch? (3.1, 3.2 en 3.3)
Wat zijn de ervaringen hiermee in de praktijk? (3.4 en 3.5)
Wat zijn de conclusies voor de toekomst? (Hoofdstuk 4, Nawoord)

Om de CATch-methodiek te downloaden, ga naar www.clickf1.nl of www.catchhh.nl.

Hier kunt u ook een Artikel Catch Methodiek Contrast downloaden dat in Contrast heeft gestaan.